Οδηγός επιβίωσης για όσους έλαβαν ραβασάκι για ανασφάλιστο ΙΧ

Όσο για την ΑΑΔΕ, αν κατορθώσει να αποφύγει το φιάσκο του περασμένου καλοκαιρίου, θα είναι μπροστά σε μια μεγάλη επιτυχία: θα έχει κατορθώσει να συνδέσει τα δεδομένα από πέντε διαφορετικές βάσεις δεδομένων και να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με τα ανασφάλιστα, θα τρέξουν μάλιστα δύο ακόμη ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Η πρώτη θα αφορά στον εντοπισμό των οδηγών που δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από ΚΤΕΟ και η δεύτερη στον εντοπισμό όσων δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας για τα έτη που προηγήθηκαν του 2013. Από αυτές τις δύο διασταυρώσεις θα αναδειχθούν και πάλι εκατοντάδες χιλιάδες ονόματα τα οποία θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Μόνο χθες, πρέπει να βεβαιώθηκαν από τα παράβολα περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ.

Οι πέντε διαφορετικές βάσεις από τις οποίες αντλήθηκαν στοιχεία για να προκύψει η λίστα με τα ανασφάλιστα, είναι οι ακόλουθες:

1. Η βάση δεδομένων με τα τέλη κυκλοφορίας που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

2. Τα αρχεία κυκλοφορούντων οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

3. Το αρχείο κλεμμένων οχημάτων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

4. Το αρχείο ανακυκλωθέντων οχημάτων της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας

5. Το αρχείο ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Δηλαδή, θεωρητικά τουλάχιστον, η ΑΑΔΕ έχει εξαιρέσει από τον κατάλογο τα τουλάχιστον 40.000 κλεμμένα (δηλωμένα) οχήματα, όσα έχουν ανακυκλωθεί αλλά και όσα εμφανίζονται να ανήκουν σε ανθρώπους που έχουν αποβιώσει. Ούτως ή άλλως δεν έχουν καταγραφεί οχήματα που έχουν δηλωθεί κανονικά σε ακινησία.

Χιλιάδες, θα εκπλαγούν από τον καταλογισμό του παραβόλου και θα θελήσουν να βρουν το δίκιο τους. Οι οδηγίες που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους είναι οι εξής:

Τι πρέπει να κάνουν όσοι βρουν ειδοποίηση για ανασφάλιστο όχημα;

Η ΑΑΔΕ μας περιγράφει βήμα προς βήμα την ακολουθούμενη διαδικασία:

· Αφού έχω λάβει την Ειδοποίηση Εντοπισμού Ανασφάλιστου Οχήματος  ότι εντοπίστηκε το όχημά μου ανασφάλιστο επιλέγω από τις Υπηρεσίες προς Πολίτες, την υπηρεσία e-Παράβολο με κωδικούς TAXISnet.

· Συνδέομαι με τους κωδικούς στην εφαρμογή e-Παράβολο και βρίσκω και ανακτώ το παράβολο που έχει δημιουργηθεί για το ανασφάλιστο όχημά μου ο αριθμός του οποίου ταυτίζεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ειδοποίησης που έλαβα (επιλέγω «Ενέργειες και μετά προβολή»).

· Μπορώ είτε να κάνω άμεση πληρωμή του παραβόλου, είτε να κάνω  «Εκτύπωση Παραβόλου» και να το πληρώσω σε πιστωτικό ίδρυμα ή μέσω web banking.

· Απευθύνομαι σε οποιαδήποτε Ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να ασφαλίσω το όχημα μου κάνοντας χρήση του πληρωμένου παραβόλου

· Δεν επιλέγω τη δημιουργία νέου παραβόλου καθώς αυτό έχει ήδη παραχθεί από την ΑΑΔΕ.

Ποιο είναι το παράβολο που πρέπει να πληρώσω;

Εξαρτάται από το είδος και τον κυβισμό του οχήματος;

· Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250cc.

· Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251cc και άνω.

· Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.

· Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω

Τι γίνεται αν το αυτοκίνητο ή η μοτοσικλέτα ασφαλίστηκε στο χρονικό διάστημα από 30/04 και μετά;

Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης (30.04.2018), ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση του φορολογούμενου με την ηλεκτρονική επιστολή.

Τι γίνεται αν το όχημα ανήκει σε περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα;

Απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου και όχι ένα ανά ιδιοκτήτη. Το παράβολο αφορά στο όχημα και όχι στους ιδιοκτήτες του.

Τι γίνεται αν το όχημα ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής διασταύρωσης δηλαδή στις 30/04;

Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.

Τι γίνεται αν το όχημα δεν σας ανήκε ποτέ ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.).

Τι γίνεται αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών

Τι γίνεται αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε ΚΕΠ και δεν έχει εκδοθεί η νέα άδειας κυκλοφορίας;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.

Τι γίνεται αν σας εντόπισε η αστυνομία με ανασφάλιστο όχημα πριν την έκδοση του παραβόλου;

Αν το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής επικαιροποιημένη, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο

Τι γίνεται αν αποκτήσατε το όχημα έως και επτά εργάσιμες ημέρες πριν από τη διασταύρωση;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο

Τι γίνεται αν παρέλθει δίμηνο μετά την ειδοποίηση χωρίς να ασφαλίσετε το όχημα;

Μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.)».

αναδημοσίευση από: thetoc.gr