Προσφυγές για ακύρωση προστίμου στην ΑΑΔΕ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όλοι οι φορολογούμενοι διαδικτυακά από τις 15/12/2022 προαιρετικά και από τις 1/2/2023 υποχρεωτικά σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Μέσω της πλατφόρμας MyΑΑΔΕ (myaade.gov.gr) και τη χρήση των κωδικών Taxisnet οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να θέσουν τα ερωτήματά τους και να ενημερωθούν για την εξέλιξη των υποθέσεών τους, μέχρι και την έκδοση των αποφάσεων.

Να υποβάλλουν ψφιακά προσφυγές για πρόστιμα, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr) μπορούν οι πολίτες.

Οι ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήματα αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών αφορούν πράξεις που εκδίδονται από…

Εφορία πρόστιμο: Τα κέντρα

• Τα Ελεγκτικά Κέντρα

• Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)

• Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ)

• Τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)

Όπως αναφέρει σε απόφασή του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (A. 1165/2022):

Από 29.11.2022 προαιρετικά (και ειδικά για τις ΔΟΥ Α-Β΄ και Β΄ Τάξης από (15.12.2022) και από την 01.02.2023 υποχρεωτικά, υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet:

• Οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής του άρθρου 63 ΚΦΔ

• Το σύνολο των εγγράφων και δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την ενδικοφανή προσφυγή

Να υποβάλλουν ψφιακά προσφυγές για πρόστιμα, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr) μπορούν οι πολίτες

• Υπομνήματα και επιπρόσθετα στοιχεία, που κατατίθενται μετά την αρχική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και τυχόν αιτήσεις αναστολής της προθεσμίας εξέτασης της υπόθεσης

• Τυχόν παραίτηση από την ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα αναστολής

Επιπλέον, μέσω της ίδιας ψηφιακής εφαρμογής, ο ενδιαφερόμενος θαενημερώνεται άμεσα για όλα τα στάδια εξέτασης της υπόθεσής του (παραλαβή προσφυγής από τη φορολογική αρχή και διαβίβασή της στη ΔΕΔ, έκδοση απόφασης, είδος απόφασης κλπ.).

H ψηφιακή υποβολή παραμένει προαιρετική μόνο για τους κατοίκους εξωτερικού, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων τους.

Εφορία πρόστιμο: Βήμα-βήμα η διαδικασία για την προσφυγή σε πρόστιμα

Μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, ο χρήστης επιλέγει «Ενδικοφανείς Προσφυγές / Αποφάσεις ΔΕΔ», προκειμένου να μεταβεί στη σελίδα για την υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής, αφού εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής (Ε.Π.), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει:

1. Ενδικοφανείς Προσφυγές

2. Αιτήματα Αναστολής σε υποβληθείσες Ενδικοφανείς Προσφυγές

Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει ΔΟΥ έκδοσης των πράξεων από τη λίστα που εμφανίζεται και το είδος των πράξεων της Ενδικοφανούς Προσφυγής:

– Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (Μετά από Έλεγχο) για πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμου, που προέρχονται από έλεγχο και αναζητούνται με τον αριθμό εντολής ελέγχου

ή

– Λοιπές Φορολογικές Πράξεις (gια παράδειγμα: εκκαθαριστικά Φορολογίας εισοδήματος, αιτήματα στη ΔΟΥ, περιπτώσεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (Μετά από Έλεγχο) που δεν εντοπίζονται με τον αριθμό εντολής ελέγχου κ.λπ.)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των πράξεων, ο χρήστης καλείται υποχρεωτικά να μεταφορτώσει (upload) στην εφαρμογή, σε ψηφιακή μορφή, την ενδικοφανή προσφυγή υπογεγραμμένη (πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της απαιτείται η επεξεργασία της μέσω σαρωτή /scanner), τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο θεωρεί χρήσιμο για τον επανέλεγχο.

Ο χρήστης, προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, είναι υποχρεωτικό να αποδεχθεί την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των επισυναπτόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν την ενδικοφανή προσφυγή, επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει «Αποθήκευση Υποβολής» προκειμένου να αποθηκευτεί προσωρινά η καταχωρηθείσα ενδικοφανής προσφυγή.

Με αυτή την επιλογή η καταχωρηθείσα ενδικοφανής Προσφυγή λαμβάνει αριθμό προσωρινής αποθήκευσης αλλά δεν οριστικοποιείται. Για την οριστική υποβολή ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει «Οριστικοποίηση» στη συγκεκριμένη ενδικοφανή προσφυγή.

Οι εκκρεμότητες των φορολογουμένων έως το τέλος του έτους

Να κλείσουν τους «ανοικτούς» λογαριασμούς με την εφορία έως το τέλος του έτους πρέπει χιλιάδες φορολογούμενοι.

Συνταξιούχοι, που έλαβαν αναδρομικά το 2021, κληρονόμοι, αλλά και όσοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια με γονικές παροχές, πρέπει να υποβάλλουν αρχική ή τροποποιητική δήλωση ηλεκτρονικά ή στη ΔΟΥ τους.

Οι υποθέσεις που θα πρέπει να κλείσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022:

• Κάλυψη τεκμηρίων

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών.

• Αναδρομικά αποδοχών – συντάξεων

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2021 αναδρομικά θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 τροποποιητικές δηλώσεις. H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά.

• Κληρονόμοι

Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2021. Επίσης όσοι κληρονόμησαν ακίνητα η άλλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλθει 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.

• Μεταφορά κατοικίας στο εξωτερικό

Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Προς αναστολή τα πρόστιμα για μη διαβίβαση αποδείξεων στην εφορία

Τη στιγμή που η αγορά πιέζει έντονα για να ανασταλεί η διαδικασία επιβολής προστίμων για μη διαβίβαση αποδείξεων λόγω τεχνικών προβλημάτων η φορολογική διοίκηση έχεi αποστείλει 171.000 ηλεκτρονικά μηνύματα προκειμένου να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις και να ξεκινήσουν να αποστέλλουν τις αποδείξεις στο σύστημα e-send.

Συγκεκριμένα έχουν εντοπισθεί 84.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν διαβιβάσει ποτέ στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω φορολογικών μηχανισμών και 87.000 που έχουν διακόψει τη διαβίβαση δεδομένων.

Σημειώνεται ότι με βάση τη νομοθεσία η επιβολή των προστίμων ενεργοποιείται στις 31 Οκτωβρίου και προβλέπει πρόστιμα αλλά και λουκέτα. εφορία πρόστιμο.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα αναφέρονται τα εξής:

“Από έλεγχο των υπηρεσιών μας διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) σας, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Σας ενημερώνουμε, ότι από την 31η.10.2022 κι εφεξής, η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ επισύρει τις κυρώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας από 48 ώρες έως 10 ημέρες.

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης. Εάν έχετε ήδη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή σας, παρακαλούμε μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα”. εφορία πρόστιμο.

Τις επόμενες μέρες η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η ΑΑΔΕ αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα παρατείνουν την προθεσμία επιβολής των προστίμων μέχρι το τέλος του έτους για όσους δεν διαβιβάζουν τα στοιχεία των αποδείξεων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν αποκλίνουσες θέσεις σχετικά με το ζήτημα, αλλά είναι αρκετά πιθανό να καταλήξουν στην αναστολή επιβολής των προστίμων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία στις επιχειρήσεις που δεν αποστέλλουν αποδείξεις θα επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:

– Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο

Πηγή: newsme.gr

Προηγούμενο άρθροΠροσοχή: Με ένα κομμάτι χαρτί στο παρμπρίζ παγιδεύουν αυτοκίνητα – Αυτό είναι το νέο κόλπο των κλεφτών
Επόμενο άρθροΠρωτοφανείς εκφράσεις στον καυγά Κούγια-Κουσουλού: «Πετάγεσαι σαν την πορδή» (vid)