Ωράριο λειτουργίας φούρνων, αρτοποιίων και λοιπών καταστημάτων

Ενημερώνουμε ότι τα αρτοποιεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α΄) υποχρεούνται:

1. Να δέχονται, για έψηση, φαγητά, παρασκευάσματα και γλυκίσματα του κοινού και να διαθέτουν, προς τούτο, τους κλιβάνους τους. Η παραλαβή για έψηση των ανωτέρω ειδών γίνεται καθημερινά μέχρι την 12:30 ώρα.

2. Να παραμένουν ανοικτά για την έψηση φαγητών και γλυκισμάτων μέχρι την 14:00 ώρα την ημέρα του Πάσχα. Σε περιοχές, στις οποίες το κοινό εξυπηρετείται από ένα και μόνο αρτοποιείο, τούτο υποχρεούται να παραμένει ανοικτό για έψηση φαγητών, γλυκισμάτων και παρασκευασμάτων τις Κυριακές και τις αργίες.

Τα αρτοποιεία υποχρεούνται να τοποθετούν, σε εμφανές σημείο, πινακίδα διαστάσεων 35Χ45 εκατοστών περίπου, στην οποία αναγράφονται με ευανάγνωστα στοιχεία, οι τιμές έψησης και οι ώρες που παραλαμβάνονται για έψηση τα ανωτέρω είδη.

Σε ότι αφορά το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για τη Μεγάλη Παρασκευή (17-04-2020), ισχύουν οι ανακοινώσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκου Χαρδαλιά από τη μία μετά το μεσημέρι έως τις επτά το απόγευμα.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=144555747104864&id=101654971394942&__xts__%5B0%5D=68.ARAMAgzy4_TG9MZ_Vzv6xwesG2eU9lp_ukNonwfdGBeTJrXii7020k7XsMUPzoBgxbxL07UwAtRvufASYzSkeB2lOi92sd2w5cQ_Ga9-m3ItN5vec6mnOMFIlRTBPmK_MMCBkbqk8nUyZx_9klrH5gPWycUNbhg9HqeWM1-7jHabHtRM71uLsEzYsT_fZSxyw_RaJQUjqp3hli-XAFrD-RGO7f_N_diAVHIqy8AQlAaUUtzapowKSlUEfFQ-Q1paDDyAhsn9lyZikeSQO4DJ9GZ_NchMsztekbkD0Z4QhtwyBSQXsvITUNhZd4iYyKkZ87zJBKhrnSZr5noLuAk&__tn__=-R