Όσα γνωρίζουν οι ξενοδόχοι για την επαναλειτουργία των καταλυμάτων τους | Οδηγίες για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

Μέτρα που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι ξενοδόχοι για τη βελτίωση της ασφάλειας του πόσιμου νερού, καθώς πρακτικές που θα συνέβαλαν στην απολύμανση στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας των λυμάτων, προτείνονται στο σχετικό πρωτόκολλο βάσει του οποίου θα επαναλειτουργήσουν τα τουριστικά καταλύματα μετά την άρση των περιορισμών.

Αναλυτικά οι οδηγίες για τους επιπχειρηματίες:

Δίκτυο ύδρευσης

Πολλά μέτρα μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια του πόσιμου νερού, από την πηγή υδροδότησης, την επεξεργασίας την διανομή, την αποθήκευση μέχρι και την κατανάλωση. Αυτά τα μέτρα μπορούν να σχεδιαστούν, να υλοποιηθούν και να παρακολουθούνται με την υιοθέτηση ενός σχεδίου ασφάλειας νερού.

Οι συμβατικές μέθοδοι κεντρικής επεξεργασίας του νερού, όπως διύλιση και απολύμανση, είναι ικανές να απενεργοποιήσουν τον COVID-19. Έχει παρατηρηθεί ότι οι κορωνοϊοί είναι ευαίσθητοι στην χλωρίωση και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Για την αποτελεσματική κεντρική απολύμανση θα πρέπει να το υπολειμματικό ελεύθερο χλώριο να βρίσκεται σε συγκέντρωση ≥0.5 mg/L μετά από 30 λεπτά επαφής με το νερό του οποίο το pH είναι μικρότερο από 8. Θα πρέπει να παραμένει κάποιο υπολειμματικό χλώριο στο δίκτυο διανομής.

Επιπρόσθετα της αποτελεσματικής επεξεργασίας, οι τουριστικές μονάδες θα μπορούσαν να υιοθετήσουν άλλα προληπτικά μέτρα, ως μέρος μίας ευρύτερης προσέγγισης βασισμένης στο σχέδιο ασφάλειας νερού. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν: διασφάλιση επαρκών χημικών προσθέτων και αναλώσιμων αντιδραστηρίων για τις μετρήσεις παραμέτρων ποιότητας του νερού, διασφάλιση ότι υπάρχει πρόσβαση σε ανταλλακτικά, καύσιμα και εργολάβους, διασφάλιση ότι υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και εκπαίδευση ώστε να διατηρείται ασφαλές το πόσιμο νερό.

Έναρξη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων

Στην περίπτωση που τα τουριστικά καταλύματα αναψυχής παρέμειναν εκτός λειτουργίας για πάνω από έναν μήνα, κατά την επανεκκίνησή τους θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που περιγράφονται στην οδηγία: «Οδηγίες για την διαχείριση της LEGIONELLA στα δίκτυο ύδρευσης κτιρίων κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19».

Δίκτυο αποχέτευσης

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δεδομένα που να υποδεικνύουν ότι ο ιός COVID-19 έχει μεταδοθεί από σύστημα αποχέτευσης, είτε όταν τα λύματα επεξεργάζονται είτε όχι. Παρ’ όλα αυτά, καθώς έχει απομονωθεί υλικό σε κόπρανα και λόγω άλλων πιθανών ασθενειών από κόπρανα, τα λύματα θα πρέπει να επεξεργάζονται σε καλά σχεδιασμένες και αεριζόμενες εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Κάθε στάδιο επεξεργασίας (καθώς και ο χρόνος παραμονής και η αραίωση) έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον μείωση του πιθανού κινδύνου. Μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο απολύμανσης στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας των λυμάτων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων.

Θα πρέπει να ακολουθούνται καλές πρακτικές για την προστασία των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φοράνε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία περιλαμβάνουν: προστατευτική στολή, γάντια βαριάς χρήσης, μπότες, γυαλιά ή ασπίδα προσώπου και μάσκα. Επίσης θα πρέπει να πλένουν τακτικά τα χέρια τους, να αποφεύγουν το άγγιγμα των ματιών, της μύτης και του στόματος με ακάθαρτα χέρια και θα πρέπει να τηρούν την κοινωνική απόσταση όσο εργάζονται.

Ο ΠΟΥ προτείνει την χρήση τυπικών και καλά αεριζόμενων σωληνώσεων, όπως φρεάτια με οσμοπαγίδες και βαλβίδες αντεπιστροφής σε κρουνούς και ψεκαστήρες, για την αποφυγή εισόδου αερολυμάτων κοπράνων στους σωλήνες και στο σύστημα αερισμού. Ανάμεσα στις αιτίες για την εξάπλωση των αερολυμάτων που περιείχαν κορωνοϊους SARS-CoV-1 σε πολυκατοικία στο Χονγκ Κονγκ το 2003, ήταν οι ελαττωματικές σωληνώσεις και ο κακός αερισμός του δικτύου αποχέτευσης. Παρόμοιος υπάρχουν ενδείξεις για την μετάδοση του COVID-19 από ελαττωματικές τουαλέτες σε πολυκατοικίες.

Θα πρέπει να γίνεται σύσταση στους χρήστες του καταλύματος να εκκενώνουν τις λεκάνες των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων με κλειστό το καπάκι. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ο περιορισμός της μετάδοσης μέσω του αερολύματος από την τουαλέτα κατά τη στιγμή της εκκένωσης.

Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) θα πρέπει να λειτουργούν σωστά και συνεχώς. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν πάντα νερό μέσα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο χώρος για μεγάλο διάστημα θα πρέπει να προστίθεται νερό είτε προσθέτοντας το απευθείας στην οσμοπαγίδες είτε ανοίγοντας/λειτουργώντας τις συνδεδεμένες συσκευές. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το πόσο γρήγορα εξατμίζεται το νερό από τις οσμοπαγίδες (π.χ. ανά 3 βδομάδες).

Πηγή: tourismtoday.gr