Σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδοωρικάκος έκανε αποδεκτό το αίτημα της ΚΕΔΕ και μετά από συνεννόηση με τον υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, έδωσε εντολή να συνταχθεί τροπολογία που θα δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς Δήμους και Νομικά Πρόσωπα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Με την παράταση αυτή αυξάνεται τα ποσά που προσδοκούν να εισπράξουν οι δήμοι από πολίτες, οι οποίοι λόγω της κρίσης δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και δημιούργησαν χρέη προς τους ΟΤΑ

Πηγή: myota.gr