Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Έγκριση εγκατάστασης λόγω επέκτασης-εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού σε επιχείρηση της Κεφαλονιάς (απόφαση)

Σημερινή απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δείτε την εδώ