Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Ψηφιακές δράσεις τουριστικής προβολής

Μία σειρά ψηφιακών δράσεων για τουριστική προώθηση το 2020 περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 320.000 ευρώ.

Οι δράσεις μεταξύ άλλων αφορούν στα εξής:

-Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (smartphones), με στόχο τη μεγαλύτερη διάδραση με το κοινό καθώς και την παραγωγή αυθεντικού περιεχομένου από τους χρήστες (user generated content) για προβολή στο εξωτερικό. Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (smartphones), με στόχο τη μεγαλύτερη διάδραση με το κοινό. Η εφαρμογή έχει μεγαλύτερη απήχηση στο νεανικό κοινό γεγονός που ενισχύει τη διάδοση των μηνυμάτων και τη διάδραση με το κοινό (engagement), καθώς και την παραγωγή αυθεντικού περιεχομένου από τους χρήστες (user generated content) για προβολή στο εξωτερικό. Η εφαρμογή θα σχεδιάζεται και αναπτύσσεται στην αγγλική γλώσσα και είναι λειτουργική και συμβατή με όλα τα λειτουργικά συστήματα, όπως IOS, Android κλπ

-Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών προβολής της Περιφέρειας και των προορισμών για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων (smartphones) στις αγορές – στόχους. Διαφημιστική προβολή στοχευμένα σε χρήστες κινητών τηλεφώνων, που βασίζονται στην προώθηση περιεχομένου (video, εικόνας και κειμένων), μέσα από ειδικές εφαρμογές ή άλλες υπηρεσίες που οι χρήστες χρησιμοποιούν (πχ sms). Οι ενέργειες mobile marketing υλοποιούνται πριν ή και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, σε συνάρτηση και με τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από την Περιφέρεια, την αγορά και το προφίλ ταξιδιωτών.

-Ανάπτυξη ψηφιακών χαρτών για τους προορισμούς με στόχο την  ανάδειξη των κύριων σημείων ενδιαφέροντος του κοινού στόχου. Στο πλαίσιο του υποέργου προβλέπεται ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών χαρτών για τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

– Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών θεματικών tours για τις κύριες εμπειρίες των προορισμών και της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο του υποέργου προβλέπεται ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών θεματικών tours για τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για εμπειρίες και τουριστικά προϊόντα, όπως αποτυπώνονται στο Marketing Plan της Περιφέρειας

-Δημιουργία εικονικών διαδρομών για τα κύρια πολιτιστικά μνημεία και χώρους, όπως αυτά αποτυπώνονται στα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Πηγή: tornosnews.gr