Πλήρης διαγραφή οφειλής 300.000 ευρώ σε δανειολήπτη-Το σκεπτικό

Tην πλήρη διαγραφή οφειλής ύψους 300.000 ευρώ, από στεγαστικά, επαγγελματικά και καταναλωτικά δάνεια, για 50 χρονο ελεύθερο επαγγελματία – αυτοκινητιστή, πατέρα δύο ανήλικων τέκνων, αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Πατρών.

Πρόκειται για την υπ’ αριθμ. 109/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών (Ν.3869/2010), σύμφωνα με την οποία διαγράφεται οφειλή ύψους 285.296,64 ευρώ, από στεγαστικά, επαγγελματικά και καταναλωτικά δάνεια, για τον 50χρονο, καθώς και οφειλή ύψους 243.362,61 για τον 71χρονο συνταξιούχο πατέρα του και ύψους 288.519,51 ευρώ για την 72χρονη συνταξιούχο μητέρα του, από τα ίδια δάνεια, με ταυτόχρονη διάσωση της κύριας κατοικίας τους και της υπόλοιπης κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ο 50χρονος ελεύθερος επαγγελματίας, λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας της συζύγου του, της οικονομικής εξάρτησης από αυτόν των δύο ανήλικων παιδιών του,  σε συνδυασμό με τα μηνιαία εισοδήματά του, κρίθηκε ότι έχει αυξημένες δαπάνες διαβίωσης και βρίσκεται σε πλήρη και μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των χρεών του προς τις Τράπεζες. Έτσι, το Ειρηνοδικείο Πατρών προχώρησε σε οριστική διαγραφή των οφειλών του, συνολικού ύψους 285.296,64 ευρώ.

Επίσης, διαγράφησαν οι οφειλές ύψους 243.362,61 ευρώ του 71χρονου συνταξιούχου πατέρα του, ο οποίος θα κληθεί από τον Απρίλιο του 2025 μέχρι το Μάρτιο του 2045, να πληρώσει μόλις το ποσό των 54.466,66 ευρώ, προκειμένου να διασώσει την κύρια κατοικία του, εμπορικής αξίας 86.200,00 ευρώ, ενώ η 72χρονη μητέρα του 50χρονου, καλείται να καταβάλει για μία τριετία, συνολικά, το ποσό των 7.383,60 ευρώ, διατηρώντας στο ακέραιο την ακίνητη περιουσία της και με ταυτόχρονη απαλλαγή της από το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των 288.519,51 ευρώ.

Πηγή: flamis.gr