Πληρώνεται από σήμερα το δώρο Πάσχα – Ποιοι άνεργοι το χάνουν

Αύριο, Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, θα ξεκινήσει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίαςτης επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας, του επιδόματος εργασίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του δώρου Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους, σε δικαιούχους του επιδόματος εργασίας, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και σε δικαιούχους του επιδόματος γονικής αδείας.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του δώρου Πάσχα θα γίνουν αυτόματα με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από την ΔΥΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η προπληρωμή των επιδομάτων όσων ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα από 31 Μαρτίου 2023 έως 23 Απριλίου 2023, θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων).

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται δώρο Πάσχα

Να σημειωθεί ότι δικαίωμα να λάβουν δώρο Πάσχα έχουν μόνο οι επιδοτούμενοι άνεργοι. Μάλιστα, το δώρο Πάσχα καταβάλλεται, εφόσον ο άνεργος επιδοτείται κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Για κάθε μήνα πλήρους επιδότησης καταβάλλονται 3 ημερήσια επιδόματα δώρο Πάσχα. Στους ανέργους που λαμβάνουν επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα θα καταβληθούν 12,5 ημερήσια επιδόματα.

Ν σημειωθεί ακόμα ότι αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται δώρο Πάσχα.

Οι άνεργοι, που λαμβάνουν ειδικά βοηθήματα, όπως για παράδειγμα Βοήθημα μακροχρονίως ανέργων, Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων δεν δικαιούνται δώρο Πάσχα.

Αυξάνεται στα 480 ευρώ το επίδομα ανεργίας

Αυξάνεται από αύριο, Σάββατο 1η Απριλίου, το επίδομα ανεργίας, το οποίο συμπαρασύρεται από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Υπενθυμίζουμε ότι από αύριο, Σάββατο 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αυξάνεται από τα 713 στα 780 ευρώ μικτά. 

Αντίστοιχα, το επίδομα ανεργίας από τα 438 ευρώ στα 479,61 ευρώ, μηνιαίως. 

Εκτός του επιδόματος ανεργίας, η αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει και άλλα επιδόματα, όπως:

  • Το ειδικό Βοήθημα λήξης ανεργίας το οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
  • Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: Καταβάλλονται έως 3 μισθοί. Για εργαζομένους οι οποίοι δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι μισθοί
  • Αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ).
  • Αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.ά.
  • Αμοιβές Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
  • Αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης, ισούται με το 75% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη

πηγή: proson.gr