Σύνταξη στα 55, 60 και 62 «κλειδώνουν» 22 κατηγορίες ασφαλισμένων από Ταμεία μισθωτών (Δημοσίου, ΔΕΚΟ-τραπεζών και ΙΚΑ) καθώς μπορούν να αποχωρήσουν με όρια ηλικίας για πλήρη αλλά και για μειωμένη σύνταξη.

Εκτιμάται ότι πάνω από 500.000 ασφαλισμένοι πιάνουν τα όρια ηλικίας για πλήρη, ενδεχομένως κάποιοι να τα κατοχυρώνουν με εξαγορές πλασματικών ετών, ενώ για μειωμένη έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα εξόδου καθώς τα όρια ηλικίας είναι ως και 10 χρόνια χαμηλότερα.

Στη μειωμένη έχουν έμμεσα μικρότερη απώλεια λόγω της αύξησης των συντάξεων μετά τα 30 χρόνια με το νόμο 4670/2020. Η ποινή μένει ίδια αλλά η απώλεια σύνταξης σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς (νόμος 4387/2016) είναι μικρότερη.

Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένος του Δημοσίου με 33 έτη το 2020 μπορεί να πάρει πρόωρη σύνταξη στα 58 και πλήρη στα 62. Αν αποχωρήσει με μειωμένη θα έχει ποινή 24% μόνον στο ποσό της εθνικής σύνταξης, που θα είναι 292 ευρώ αντί 384 ευρώ. Αν έχει συντάξιμο μισθό 1.790 ευρώ θα πάρει ανταποδοτική σύνταξη με τον νέο συντελεστή, που είναι 32,31% αντί 30,63%.

Η ανταποδοτική βγαίνει στα 579 ευρώ και με τα 292 ευρώ της εθνικής το τελικό ποσό είναι 871 ευρώ μικτά. Με τους συντελεστές του νόμου 4387 θα έβγαζε 840 ευρώ. Το κέρδος του από τον νέο νόμο είναι αύξηση 31 ευρώ το μήνα παρότι βγαίνει με μειωμένη σύνταξη!

Τα νέα ποσά και οι αυξήσεις στις πρόωρες συντάξεις (*)

Μισθός 31,6 έτη ασφάλισης 33 έτη ασφάλισης 34 έτη ασφάλισης
Τι παίρνουν με νόμο 4670 Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387 Αύξηση Τι παίρνουν με νόμο 4670 Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387 Αύξηση Τι παίρνουν με νόμο 4670 Τι θα έπαιρναν με νόμο 4387 Αύξηση
800 504 497 7 527 514 13 547 527 21
890 530 523 7 557 542 15 579 556 23
980 557 548 8 586 569 16 610 585 25
1.070 583 574 9 615 597 18 641 614 28
1.160 609 600 10 644 624 19 673 643 30
1.250 636 625 11 673 652 21 704 672 32
1.340 662 651 11 702 679 23 735 701 35
1.430 689 677 12 731 707 24 767 730 37
1.520 715 702 13 760 735 26 798 759 39
1.610 741 728 14 789 762 27 829 788 42
1.700 768 754 14 818 790 29 861 817 44
1.790 794 779 15 847 817 30 892 846 46
1.880 821 805 16 876 845 32 923 875 49
1.970 847 830 17 906 872 33 955 904 51
2.060 873 856 17 935 900 35 986 933 53

(*) Τα ποσά είναι μικτά και έχουν υπολογιστεί με τη μέγιστη ποινή μείωσης κατά 115 ευρώ ή κατά 30% στην εθνική σύνταξη με αποχώρηση 5 ή περισσότερα χρόνια πριν από το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Οι 13 κατηγορίες που βγαίνουν με σύνταξη από 55 ως 60 στο Δημόσιο

Στο Δημόσιο οι κατηγορίες που έχουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από τα 62 είναι:

1.Οι γυναίκες με 25ετία ως το 2020 που βγαίνουν με όριο ηλικίας το 55ο έτος για μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε.

2.Οι άνδρες με 25ετία ως το 2010 που παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 60 οποτεδήποτε.

3.Οι άνδρες και οι γυναίκες που συμπληρώνουν την 25ετία το 2011 για τους οποίους ισχύει έξοδος για μειωμένη σύνταξη με ενιαίο όριο ηλικίας, που είναι το 56ο έτος.

4.Οι άνδρες και οι γυναίκες που συμπληρώνουν την 25ετία το 2012 για τους οποίους ισχύει έξοδος για μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 58ο έτος.

Πλήρης σύνταξη από τα 58 με 35 και άνω έτη

1.Οι άνδρες και οι γυναίκες στο Δημόσιο που έχουν 25ετία ως το 2010 και 35ετία στην ηλικία των 58 ετών παίρνουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν το 58ο έτος. Αν έχουν 35ετία το 2018 και είναι 58 το 2019 θα πάρουν σύνταξη στα 60,6.

2.Οι άνδρες και οι γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και 36 έτη στην ηλικία των 58 παίρνουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν το 58ο έτος. Αν έχουν 36ετία το 2019 και είναι 58 το 2020 θα πάρουν σύνταξη στα 61.

3.Οι άνδρες και οι γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 και 37 έτη στην ηλικία των 59 παίρνουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν το 59ο έτος. Αν έχουν 37ετία το 2019 και είναι 59 το 2021 θα πάρουν σύνταξη στα 61,8.

4.Οι άνδρες και οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1983 σε άλλο φορέα και από 1/1/1983 στο Δημόσιο παίρνουν σύνταξη και με 37ετία εφόσον έχουν 25ετία ως το 2020. Το όριο ηλικίας για την έξοδο καθορίζεται με βάση το 55ο έτος. Οσοι, για παράδειγμα, έχουν 37ετία το 2020 βγαίνουν στα 60,3. Με 37ετία το 2019 βγαίνουν στα 59,5.

Από τα 55 η έξοδος των γονέων και τρίτεκνων

1.Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία ως το 2010 και ανήλικο τέκνο αποχωρούν με βάση το 50ό έτος, που από 19/8/2015 γίνεται 55 και από φέτος είναι στα 62.

2.Πατέρες και μητέρες υπάλληλοι που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο αποχωρούν με βάση το 52ο έτος. Για το 2017 η έξοδος ήταν στα 58,5, το 2018 στα 60,2 και από το 2020 «κλειδώνει» στα 62 για όσους θα συμπληρώσουν το 52ο έτος.

3.Πατέρες και μητέρες που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο αποχωρούν με βάση το 55ο έτος. Με το 55ο το 2017 η έξοδος με ανήλικο ήταν στα 59,6, πήγε στα 61 το 2018 και είναι στα 62 για όσους έκλεισαν τα 55 το 2019.

4.Πατέρες και μητέρες με τρία παιδιά το 2011 ή και μεταγενέστερα αποχωρούν με το όριο των 52 ετών, εφόσον συμπληρώνουν 21 έτη το 2011 και 23 στην ηλικία συνταξιοδότησης. Το 52ο έτος αυξάνεται μετά τις 19/8/2015 (πίνακες γονέων-τρίτεκνων).

5.Πατέρες και μητέρες με τρία παιδιά το 2012 ή και μεταγενέστερα αποχωρούν με το όριο των 55 ετών εφόσον συμπληρώνουν 23 έτη το 2012 και 25 στην ηλικία συνταξιοδότησης. Το 55ο έτος αυξάνεται μετά τις 19/8/2015.

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη από 1/1/1983 με 25ετία ως το 2010 και 37 συνολικά
Με 37 έτη (*) Οριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη Ηλικία για μειωμένη σύνταξη (με 25ετία)
Το 2018 58,6 Ανδρες: 60 ετώνΓυναίκες: 55 ετών
Το 2019 59,5
Το 2020 60,3
Το 2021 61,2
Από 2022 62
Πρόσληψη από 1/1/1982 με 25ετία ως το 2010 και 35 συνολικά
Με 35 έτη και ηλικία 58 Οριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη Ηλικία για μειωμένη σύνταξη (με 25ετία)
Το 2018 60 Ανδρες: 60 ετών

Γυναίκες: 55 ετών

Το 2019 60,6
Το 2020 61
Το 2021 61,6
Από 2022 62
Πρόσληψη από 1/1/1982 με 25ετία το 2011 και 36 συνολικά
Με 36 έτη και ηλικία 58 Οριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη Ηλικία για μειωμένη σύνταξη (με 25ετία)
Το 2018 60 Ανδρες: 56 ετώνΓυναίκες: 56 ετών
Το 2019 60,6
Το 2020 61
Το 2021 61,6
Από 2022 62
Πρόσληψη από 1/1/1982 με 25ετία το 2012 και 37 συνολικά
Με 37 έτη και ηλικία 59 Οριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη Ηλικία για μειωμένη σύνταξη (με 25ετία)
Το 2018 60,6 Ανδρες: 58 ετώνΓυναίκες: 58 ετών
Το 2019 60,11
Το 2020 61,3
Το 2021 61,8
Από 2022 62

(*) Στα 37 έτη υπολογίζονται και έτη εκτός Δημοσίου πριν από το 1983

Τα όρια ηλικίας για γονείς υπαλλήλους

Μητέρες με 25ετία ως το 2010 και ανήλικο

Ηλικία 50 ετών Ηλικία για πλήρη σύνταξη
Εως 18/8/2015 50
Από 19/8/2015 55
Το 2016 56,9
Το 2017 58,5
Το 2018 60,2
Το 2019 61,1
Το 2020 63,7
Το 2021 65,3
Το 2022 67

Πατέρες και μητέρες με 25ετία το 2011 και ανήλικο

Ηλικία 52 ετών Ηλικία για πλήρη σύνταξη
Εως 18/8/2015 52
Από 19/8/2015 55
Το 2016 56,9
Το 2017 58,5
Το 2018 60,2
Το 2019 61,1
Το 2020 63,7
Το 2021 65,3
Το 2022 67

Πατέρες και μητέρες με 25ετία το 2012 και ανήλικο

Ηλικία 55 ετών Ηλικία για πλήρη σύνταξη
Εως 18/8/2015 55
Από 19/8/2015 56,6
Το 2016 58
Το 2017 59,6
Το 2018 61
Το 2019 62,6
Το 2020 64
Το 2021 65,6
Το 2022 67

Πατέρες και μητέρες με 3 παιδιά που συμπληρώνουν 21 έτη το 2011 (και 23 στην ηλικία συνταξιοδότησης)

Ηλικία 52 ετών Ηλικία για πλήρη σύνταξη
Εως 18/8/2015 52
Από 19/8/2015 56,6
Το 2016 58
Το 2017 59,6
Το 2018 61
Το 2019 62,6
Το 2020 64
Το 2021 65,6
Το 2022 67

Πατέρες και μητέρες με 3 παιδιά που συμπληρώνουν 23 έτη το 2012 (και 25 στην ηλικία συνταξιοδότησης)

Ηλικία 55 ετών Ηλικία για πλήρη σύνταξη
Εως 18/8/2015 55
Από 19/8/2015 56,6
Το 2016 58
Το 2017 59,6
Το 2018 61
Το 2019 62,6
Το 2020 64
Το 2021 65,6
Το 2022 67

Πηγή: aftodioikisi.gr

Προηγούμενο άρθροΝέα σεισμική δόνηση στο Ιόνιο
Επόμενο άρθροΣΥΡΙΖΑ: «Σούσουρο» για χωρισμό πρώην υπουργού για τα μάτια πολιτεύτριας (φωτο)