Ποιοι επαγγελματίες θα δουν αυξήσεις έως και 117% στις εισφορές -Τα νέα ποσά

Εισφορές… πύραυλος έρχονται για 250.000 επαγγελματίες από τον Απρίλιο, καθώς έχουν να πληρώνουν εφεξής τα μηνιαία ασφάλιστρα για την επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ, τα χρωστούμενα του 2017 και του 2018, αλλά και την αυξημένη κατώτατη εισφορά για την κύρια σύνταξη, που θα υπολογιστεί στη βάση του νέου αυξημένου κατώτατου μισθού.

Μέχρι τώρα πλήρωναν κατ’ ελάχιστο τα 167 ευρώ για κύρια ασφάλιση και καθόλου εισφορές επικουρικής και εφάπαξ. Τώρα, και ειδικά για τον Απρίλιο που θα πέσουν όλα μαζί, θα δουν το σύνολο των επιβαρύνσεών τους να αυξάνεται ως και 117% σε σχέση με αυτά που κατέβαλλαν ως τώρα. Για τους μηχανικούς και δικηγόρους ο λογαριασμός του Απριλίου βγαίνει στα 363,97 ευρώ, δηλαδή θα δώσουν 117% επιπλέον από τα 167 ευρώ που πλήρωναν μέχρι σήμερα ως ελάχιστο ποσό μόνον για την κύρια ασφάλιση, ενώ για τους γιατρούς και φαρμακοποιούς ο λογαριασμός Απριλίου, από όλες τις εισφορές, βγαίνει στα 250,07 ευρώ και θα πληρώσουν σχεδόν 50% επιπλέον σε σχέση με τα 167 ευρώ της ελάχιστης εισφοράς που έδιναν ως τώρα και ήταν μόνο για κύρια ασφάλιση.
Οι επιβαρύνσεις

Στην πληρωμή του Απριλίου:

1 Η ελάχιστη κατώτατη εισφορά σύνταξης, περίθαλψης και ανεργίας για όσους έχουν 5 και άνω έτη στο επάγγελμά τους, αυξάνεται από τα 167 ευρώ που είναι τώρα στα 185 ευρώ το μήνα. Η αύξηση αυτή προκύπτει από την αλλαγή της ελάχιστης βάσης υπολογισμού των εισφορών με τον νέο κατώτατο μισθό των 650 ευρώ. Στο τρέχον ειδοποιητήριο που έχουν πάρει και πρέπει να πληρωθεί μέχρι τέλος Μαρτίου, οι 250.000 αυτοαπασχολούμενοι (άνω 5ετίας) γιατροί, φαρμακοποιοί, μηχανικοί και δικηγόροι έχουν να καταβάλουν την παλιά ελάχιστη εισφορά των 167 ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο του 2019. Στις επόμενες μέρες θα πάρουν το νέο ειδοποιητήριο που θα ισχύει για τις εισφορές μηνός Φεβρουαρίου και των επόμενων του 2019, που θα έχει τη νέα ελάχιστη εισφορά στα 185 ευρώ γιατί είναι υπολογισμένη με τον νέο κατώτατο μισθό των 650 ευρώ.

2 Καθιερώνεται η τρέχουσα εισφορά από 1ης/1/2019 για την επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ, γιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών και δικηγόρων, η οποία υπολογίζεται ενιαία για όλους ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, με ποσοστά 4% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού για τον κλάδο εφάπαξ που έχουν οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί και 11% για τον κλάδο επικουρικής και εφάπαξ που έχουν οι μηχανικοί και οι δικηγόροι. Τα πρώτα ειδοποιητήρια αναρτήθηκαν χθες και περιλαμβάνουν για τους μεν μηχανικούς και δικηγόρους τις τρέχουσες εισφορές των δύο πρώτων μηνών του 2019 με 64,47 ευρώ για τον Ιανουάριο που ο κατώτατος μισθός ήταν 586 ευρώ (586,08×11%=64,47) και με 71,5 ευρώ για τον Φεβρουάριο που ο μισθός πήγε στα 650 ευρώ (650×11%=71,5). Το συνολικό ποσό για τις εισφορές διμήνου είναι 135,97 ευρώ για τους μηχανικούς και δικηγόρους και θα πρέπει να πληρωθεί ως 12 Απριλίου. Για, δε, τους γιατρούς και φαρμακοποιούς που έχουν μόνον κλάδο εφάπαξ, θα πληρώσουν 23,44 ευρώ για τον Ιανουάριο (586,08×4%=23,44) και 26 ευρώ για τον Φεβρουάριο (650×4%=26), δηλαδή 49,45 ευρώ για το πρώτο δίμηνο, με προθεσμία ως 12 Απριλίου.

3 Ξεκινούν να καταβάλλονται σε 36 δόσεις, οι αναδρομικές εισφορές για επικουρική και εφάπαξ των ετών 2017 και 2018. Ετσι, οι μεν μηχανικοί και δικηγόροι θα πληρώσουν την πρώτη από τις 36 δόσεις με την αναδρομική εισφορά του 2017 με ποσό 21,49 ευρώ και την πρώτη από τις 36 δόσεις με την αναδρομική εισφορά του 2018, που είναι άλλα 21,49 ευρώ, δηλαδή συνολικά 43 ευρώ, πέραν των τρεχουσών εισφορών. Αντίστοιχα, γιατροί και φαρμακοποιοί έχουν να πληρώσουν την πρώτη από τις 36 δόσεις της αναδρομικής εισφοράς για τον κλάδο εφάπαξ του 2017 με ποσό 7,81 ευρώ και την πρώτη από 36 δόσεις με την οφειλόμενη εισφορά του 2018,που είναι άλλα 7,81 ευρώ, δηλαδή 15,62 ευρώ για τις δύο δόσεις. Προθεσμία πληρωμής και για τις παλιές εισφορές είναι η 12η Απριλίου.
«Ταμείο»

Στο συνολικό πακέτο πληρωμής τους λοιπόν οι 250.000 αυτοαπασχολούμενοι άνω 5ετίας του ΤΣΜΕΔΕ ΤΣΑΥ και Ταμείου Νομικών έχουν στο λογαριασμό του Απριλίου τα εξής ελάχιστα ποσά:

* 363,97 ευρώ οι μηχανικοί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, με τα 185 ευρώ για την κύρια ασφάλιση ΕΦΚΑ, τα 135,97 για επικουρική και εφάπαξ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και τα 43 ευρώ των αναδρομικών εισφορών 2017 και 2018 στο ΕΤΕΑΕΠ.

* 250,07 ευρώ οι γιατροί και φαρμακοποιοί με τα 185 ευρώ ελάχιστη εισφορά για κύρια ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, τα 49,45 ευρώ για τις εισφορές εφάπαξ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου στο ΕΤΕΑΕΠ και τα 15,62 ευρώ των δόσεων για τις χρωστούμενες εισφορές των ετών 2017 και 2018.

Μέχρι τώρα όλοι πλήρωναν το ελάχιστο ασφάλιστρο για κύρια σύνταξη με 167 ευρώ το μήνα, χωρίς επιβάρυνση για επικουρικό και εφάπαξ γιατί ήταν αδύνατο να τις βγάλει το ΕΤΕΑΕΠ.

Τον Απρίλιο τα 167 ευρώ γίνονται 363,97 ευρώ για τους μηχανικούς και δικηγόρους, με αύξηση της τάξης του 117%, ενώ για τους γιατρούς και φαρμακοποιούς, εκεί που έδιναν τα 167 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν 250 ευρώ με αύξηση 49,7%.

Η επιβάρυνση αυτή θα είναι μικρότερη από τον μεθεπόμενο μήνα, γιατί τώρα χρεώθηκαν σε μια πληρωμή οι εισφορές επικουρικής και εφάπαξ των δύο μηνών του 2019, ενώ στις επόμενες πληρωμές θα έχουν τη μηνιαία εισφορά και τις δόσεις των προηγούμενων ετών.
Από Μάιο

Από τον μεθεπόμενο μήνα (Μάιο) οι μηχανικοί και δικηγόροι θα έχουν τις τακτικές μηνιαίες εισφορές κύριας ασφάλισης με ελάχιστο ποσό τα 185 ευρώ, την τρέχουσα μηνιαία εισφορά επικουρικής και εφάπαξ με 71,5 ευρώ και τα 43 ευρώ από τις χρωστούμενες δόσεις του 2017 και 2018. Το συνολικό πακέτο εισφορών τους θα είναι κατ’ ελάχιστο στα 299,5 ευρώ, ενώ γιατροί και φαρμακοποιοί θα έχουν τα 185 ευρώ της ελάχιστης εισφοράς για κύρια ασφάλιση, τα 26 ευρώ της τακτικής μηνιαίας εισφοράς για εφάπαξ και τα 15,62 ευρώ των δόσεων του 2017 και 2018, με το συνολικό πακέτο εισφορών να ξεκινά από τα 226,62 ευρώ.
Παγίδα με μειώσεις συντάξεων

Οι νέες εισφορές επικουρικής και εφάπαξ είναι ίδιες για όλους, ανεξάρτητα από το εισόδημα που δηλώνουν. Η κυβέρνηση άλλαξε το νόμο Κατρούγκαλου που προέβλεπε εισφορές βάσει πραγματικού εισοδήματος και για την επικουρική και για το εφάπαξ, και επέλεξε να θεσπίσει οριζόντια τα ελάχιστα ποσά των 71,5 ευρώ για τους μηχανικούς και δικηγόρους που έχουν κλάδους επικουρικής και εφάπαξ και τα 26 ευρώ για το εφάπαξ των υγειονομικών.

Οι εισφορές είναι χαμηλές, αλλά επειδή έρχονται μαζεμένες, και σε μία πληρωμή, αυτή του Απριλίου, προκαλούν επιβαρύνσεις.

Η μεγάλη παγίδα όμως είναι ότι με αυτές τις χαμηλές εισφορές εξαφανίζονται και οι μελλοντικές παροχές. Για παράδειγμα με 45 ευρώ εισφορά το μήνα για επικουρικό, η αντίστοιχη σύνταξη θα είναι πολύ χαμηλή, ίσως κάτω και από τα 90 ευρώ,το μήνα, ενώ με εισφορά 26 ευρώ το μήνα για εφάπαξ, τα ποσά που θα δοθούν σε λίγα χρόνια από τώρα δεν θα ξεπερνούν τις 4.000 ευρώ.
Τέλος η έκπτωση του 15%

Πέραν αυτών, από το 2019 έχει καταργηθεί η έκπτωση 15% που υπήρχε στη βάση υπολογισμού των εισφορών ΕΦΚΑ για το 2018.

Η βάση υπολογισμού των εισφορών του 2019 είναι το φορολογητέο εισόδημα του τελευταίου εκκαθαρισμένου έτους, δηλαδή το εισόδημα του 2017 που δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2018, χωρίς να αφαιρούνται οι εισφορές που πληρώθηκαν μέσα στο 2018. Στην πράξη ένας επαγγελματίας που δήλωσε πέρυσι εισόδημα 7.000 ευρώ και πλήρωσε εισφορές 1.896 ευρώ, φέτος θα πληρώσει εισφορά για «εισόδημα» 8.896 ευρώ, ενώ για το 2018 πλήρωνε με έκπτωση 15%, δηλαδή η εισφορά υπολογιζόταν σε «εισόδημα» 7.561 ευρώ.

Με την προσθήκη των εισφορών στο εισόδημα, τα οφέλη από τη μείωση της εισφοράς στον κλάδο κύριας σύνταξης από 20% σε 13,33%, περιορίζονται, ενώ με το συνυπολογισμό των εισφορών επικουρικής και εφάπαξ από φέτος όλοι θα πληρώνουν περισσότερα.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος