Ποιοι προλαβαίνουν την έξοδο στα 60 (έως το 2021) και τι σύνταξη θα πάρουν [πίνακες]

Σύνταξη πλήρη στα 60 και πρόωρη στα 55 προλαβαίνουν να πάρουν για το 2020 και το 2021 εκατοντάδες χιλιάδες παλαιοί ασφαλισμένοι που έχουν έναρξη ασφάλισης πριν από το 1993 ή και πριν από το 1983 (αν πρόκειται για Δημόσιο).

Τα ποσά που θα πάρουν με τη συνταξιοδότηση θα είναι αυξημένα ως προς το σκέλος της ανταποδοτικής σύνταξης σε ποσοστά 2% ως και 16,8%. Προσοχή: Η αύξηση περνάει μόνο στο κομμάτι της λεγόμενης ανταποδοτικής σύνταξης ενώ η εθνική σύνταξη μένει σταθερή στα 384 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο (εθνική+ανταποδοτική σύνταξη) η αύξηση θα είναι μικρότερη γιατί μένει σταθερή η εθνική σύνταξη.

Η αύξηση αφορά όσους αποχωρούν έχοντας συμπληρώσει 30 και άνω έτη ασφάλισης, καθώς η σύνταξή τους θα υπολογιστεί με τους νέους και βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης που ισχύουν με το νόμο 4670/2020 από τα 30 έτη και πάνω. Για συνταξιοδότηση μέχρι τα 30 έτη ασφάλισης παραμένουν σε ισχύ με τον νέο νόμο οι παλαιοί συντελεστές του νόμου 4387/2016.

Το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων καθορίζεται από την ηλικία που συμπληρώνουν μετά τον Αύγουστο του 2015. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που θα έβγαινε στα 58, αλλά τα συμπληρώνει το 2020, θα πάρει νέο όριο ηλικίας που ανάλογα με το Ταμείο και τις προϋποθέσεις μπορεί να είναι στα 60-61.

Για αρκετές κατηγορίες, όπως τις μητέρες με ανήλικο, τα όρια ηλικίας ξεκινούν από 55 ετών.

Τα όρια ηλικίας θα έχουν αλλαγές με βάση τη ρήτρα για το προσδόκιμο ζωής που ξεκινά να εφαρμόζεται από το 2021 και όσοι δεν προλάβουν να θεμελιώσουν δικαίωμα ίσως φορτωθούν ένα εξάμηνο ή και έτος μετά το 2022.

Σύνταξη από 55 ως 60 με αίτηση το 2020-2021

Αίτηση για σύνταξη από το Δημόσιο μπορούν να υποβάλουν οι εξής κατηγορίες:

 1. Ανδρες με 25ετία ως το 2010 για μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε συμπληρώσουν το όριο ηλικίας των 60 ετών και οι γυναίκες αντίστοιχα με όριο ηλικίας 55 έτη.
 2. Ανδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 για μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 56ο έτος.
 3. Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν την 25ετία το 2012 για μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 58ο έτος.
 4. Υπάλληλοι που διορίστηκαν από 1ης/1/1983 και συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010. Κάνουν αίτηση για πλήρη σύνταξη με 35ετία και με 37ετία. Για αίτηση με 35ετία θα πρέπει να έχουν κλείσει και τα 58. Για παράδειγμα, με ηλικία 58 και 35ετία το 2019 παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 60,6 μήνες. Πιο ευνοϊκά είναι τα όρια ηλικίας με 37ετία. Για παράδειγμα, με 37 έτη το 2019 παίρνουν σύνταξη στα 59,5 και με 37 έτη το 2020 παίρνουν σύνταξη στα 60,3.
 5. Υπάλληλοι με πρόσληψη από 1ης/1/1983 που συμπληρώνουν 25ετία τα έτη 2011 ή 2012. Κάνουν αίτηση για πλήρη σύνταξη με 36 έτη και με 37 έτη. Με την 25ετία το 2011 θα πάρουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν κλείσουν τα 58 και έχουν 36 έτη ασφάλισης. Για παράδειγμα, υπάλληλος 58 ετών το 2019 που συμπληρώνει και 36 έτη θα πάρει σύνταξη στα 60,6 έτη. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους για να πάρουν νωρίτερα τη σύνταξη. Για παράδειγμα, υπάλληλος 58 ετών το 2020 που θα έχει τα 36 έτη το 2022 μπορεί να αναγνωρίσει 2 έτη ώστε να έχει τα 36 έτη το 2020 και να βγει στα 61 αντί 62.
 6. Γονείς με 25ετία τα έτη 2011 ή 2012 και ανήλικο τέκνο ως το 2012, ή και μετά το 2013. Κάνουν αίτηση για πλήρη σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Για παράδειγμα, μητέρα με ανήλικο και 25ετία το 2011, που έκλεισε την ηλικία των 52 ετών το 2017, θα πάρει σύνταξη στα 58,5.

Ποιοι βγαίνουν από το ΙΚΑ

Αίτηση για σύνταξη από το ΙΚΑ μπορούν να υποβάλουν φέτος οι εξής κατηγορίες:

 1. Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 και είχαν ανήλικο παιδί ως το 2012 με 5.500 ημέρες ασφάλισης. Κάνουν αίτηση για πλήρη σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας εφόσον έχουν κλείσει τις ηλικίες των 55 ή 57 ετών μετά τον Αύγουστο του 2015. Προσοχή: Για μειωμένη αποχωρούν στα 55 φέτος και στα 56,9 το 2021. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με ανήλικο το 2010 που έκλεισε τα 55 το 2018 αποχωρεί άμεσα με μειωμένη, ενώ για πλήρη θα περιμένει το 61ο έτος.
 2. Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν και με εξαγορές τα 10.500 ένσημα ως το 2012 και τις ηλικίες των 58 και 59 ως το 2020. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που έχει 9.300 ένσημα το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει άλλα 1.200 και να συμπληρώσει τα 10.500. Αυτόματα κατοχυρώνει την ηλικία των 58. Αν έκλεισε τα 58 το 2019 θα βγει στα 60,6, δηλαδή μέσα στο 2021. Αν γίνεται φέτος 58 θα βγει στα 61.
 3. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 βαρέα και ανθυγιεινά, τα οποία συμπληρώνονται μετά το 2015. Παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 60 και πλήρη στα 62.

Τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη από το Δημόσιο

Με 37 έτη συνολικά (Δημόσιο από 1ης/1/1983 με 25ετία ως το 2010)
Πότε συμπληρώνονται 37 έτηΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 201858,6
Το 201959,5
Το 202060,3
Το 202161,2
Από 202262 με 40 χρόνια
Με 25ετία ως 2010 ή 2011 και 35 ή 36 έτη συνολικά
Ηλικία 58 και 35-36 έτηΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 201860
Το 201960,6
Το 202061
Το 202161,6
Από 202262
Γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο
Ηλικία 52 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,1
το 202063,7
το 202165,3
το 202267
Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο
Ηλικία 55 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ 

 1. Πλήρης και μειωμένη σύνταξη μητέρων (έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1992)
Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
το 20165850
το 201759,650
το 20186150
το 201962,650
το 20206455 (από 19/8/2020)
το 202165,656,9
το 20226758,5-62
Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
το 201659,652
το 201760,952
το 20186252
το 201963,352
το 202064,655 (από 19/8/2020)
το 202165,956,9
το 20226758,5-62
 1. Σύνταξη με 10.500 ένσημα 
Με 10.500 ένσημα ως το 2011
Ηλικία 58 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
το 201659
το 201759,6
το 201860
το 201960,6
το 202061
το 202161,6
το 202262
Με 10.500 ένσημα το 2012
Ηλικία 59 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
το 201659,9
το 201760,2
το 201860,6
το 201960,11
το 202061,3
το 202161,8
το 202262
 1. Σύνταξη με «βαρέα»
Με 10.500 ένσημα σύνολο και 7.500 «βαρέα»Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
Εως 201256,654,6
201360,958,9
201461,659,6
Από 1/1/20156260

 Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις από 31,6 ως 38 έτη ασφάλισης

Μισθός (1)31,6 έτη ασφάλισης33,6 έτη ασφάλισης35,6 έτη ασφάλισης37 έτη ασφάλισης37,6 έτη ασφάλισης38 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη (2)Παλιά σύνταξη (3)ΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηαύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηαύξηση
79061660976496321868965731719678417296854473969247
90865064386896692073469836769722477807305079273854
1.02668567697287062378073941819766538327755784578461
1.144720710107687432582578045869810598838206389883068
1.262754744118087802887182150919853659358657095187675
1.38078977712847816319168625596989771986910761.00492282
1.4988248111388785333962902591.019941771.038955831.05796889
1.60585584113923887361.003939631.064981831.084996891.1051.01095
1.72389087514962924381.048980681.1141.025891.1361.040951.1581.056102
1.841924909151.002961411.0941.021731.1641.069951.1871.0851021.2111.102109
1.959959942161.041998431.1391.062771.2141.1131011.2391.1301091.2641.148116
2.3971.0871.067201.1881.135531.3081.214951.3991.2761241.4301.2971331.4601.319142
2.8351.2161.192241.3351.272631.4771.3651121.5851.4391461.6211.4641571.6571.490168
3.1001.2941.268261.4241.356691.5791.4571221.6971.5371601.7371.5651721.7761.593183

(1). Μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών από 2002 έως το μήνα πριν την αίτηση συνταξιοδότησης

(2). Με ποσοστά αναπλήρωσης νόμου 4670/2020

(3) Με ποσοστά αναπλήρωσης νόμου 4387/2016

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου