Με ρύθμιση που προωθήθηκε στη Βουλή την Παρασκευή, ενταγμένη στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο, παρατείνεται η υποχρεωτική μείωση ενοικίων 40% και τον Σεπτέμβριο για ειδικές κατηγορίες πληττομένων (εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού), ενώ προσφέρονται συνδυασμός κινήτρων στους ιδιοκτήτες για εθελοντική μείωση μισθώματος, κατά τουλάχιστον 30% και για το διάστημα από Σεπτέμβριο μέχρι και Δεκέμβριο 2020.

Σημειώνεται ότι η αναγκαστική μείωση ενοικίων επιφέρει με βάση τη νομοθεσία πίστωση φόρου 30% της απώλειας και απαλλαγή φόρου το 2021.

Ως γνωστό η ΠΟΜΙΔΑ έχει ζητήσει με τον πλέον έντονο τρόπο από την Κυβέρνηση να τερματιστούν οριστικά οι αναγκαστικές μειώσεις ενοικίων, και στη θέση τους να νομοθετηθεί η φορολογική επιβράβευση των οικειοθελών μειώσεων, με βάση συμφωνίες ιδιοκτητών – ενοικιαστών που ανταποκρίνονται προς το κοινό τους συμφέρον.

Βέβαια πολλές κατηγορίες επαγγελματιών, όπως το λιανεμπόριο με τις μεγάλες απώλειες να έχουν ήδη καταγραφεί και να απειλούν πολλές επιχειρήσεις, επιδίωκαν την επέκταση της υποχρεωτικής μείωσης και σε άλλες κατηγορίες. Ωστόσο προτάχθηκε η εθελοντική μείωση για τους τέσσερις μήνες από Σεπτέμβριο  έως Δεκέμβριο του 2020, μετά από συμφωνία με τους ενοικιαστές. Με το νέο σύστημα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα αποζημιωθούν με έκπτωση φόρου 30% για τα χαμένα ενοίκια.

Επίσης με την νέα διάταξη  το κούρεμα των ενοικίων επεκτείνεται έως το τέλος του έτους, αλλά μετά από διαπραγμάτευση των ιδιοκτητών με τους ενοικιαστές τους, ενώ μπαίνει τέλος στο υποχρεωτικό «ψαλίδι»  40% στα μισθώματα.

Αναλυτικά οι νέες διατάξεις για τα μειωμένα ενοίκια είναι οι εξής:

1. Παρατείνεται και για το μήνα Σεπτέμβριο 2020, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος:

– Στις επιχειρήσεις (τουρισμός, εστίαση κ.α) που εξακολουθούν να πλήττονται από την πανδημία.

– Στους μισθωτές κύριας κατοικίας, που είναι εργαζόμενοι ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε πληττόμενη επιχείρηση, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

– Στα ενοίκια φοιτητικής στέγης τέκνου – εξαρτώμενου μέλους ο οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας,

– Στους ναυτικούς για την κύρια κατοικία τους εφόσον η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

2. Καθιερώνεται η προαιρετική μείωση ενοικίου τουλάχιστον κατά 30% για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020  μετά από  συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή. Για το προαιρετικό κούρεμα του ενοικίου θα πρέπει:

– Να υποβληθεί η συμφωνία αυτή στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τη δήλωση των στοιχείων μισθώσεων ακινήτων, και

– να καταβληθεί το υπόλοιπο μίσθωμα στον εκμισθωτή υποχρεωτικά εντός της συμφωνημένης προθεσμίας καταβολής του, και το πολύ εντός του μηνός τον οποίον αφορά. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, για πρώτη φορά, η μείωση του ενοικίου εξαρτάται από την προϋπόθεση  έγκαιρης καταβολής του οφειλομένου μισθώματος.

3. Η προαιρετική μείωση του ενοικίου εφαρμόζεται:

– για τις επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω τους κοροωνοϊού αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και το μήνα Δεκέμβριο 2020, εφ’ όσον αφενός υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή και αφετέρου υποβάλλεται αντίστοιχη ηλεκτρονική δήλωση στην ΑΑΔΕ.

– Για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος κλπ.  εργαζομένου στις ανωτέρω επιχειρήσεις, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

– Για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

– Για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020.

4. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων κερδίζουν επιστροφή του 30% της μείωσης ενοικίου μέσω  συμψηφισμού με  φορολογικές υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος κλπ.). Εξαιρούνται οι δόσεις ρυθμισμένων οφειλών.

5. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται όχι μόνο από την κατ’ επιταγή νόμου μείωση του 40% του συνολικού μισθώματος, αλλά και από την προαιρετική μείωση του 30% του συνολικού μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών, κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή και μισθωτή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

6. Προσδιορίζεται ρητά ότι την προβλεπόμενη έκπτωση 30% επί του ενοικίου που δεν εισπράχθηκε δικαιούνται αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα.

Γιώργος Αλεξάκης

Πηγή: aftodioikisi.gr