Πως παίρνουν έως 50 χιλιάδες ευρώ οι μικρές επιχειρήσεις

Της Ντίνας Καράτζιου/

Ξεκινά η χορήγηση δανείων  για πολύ μικρές επιχειρήσεις.  Πως θα χορηγηθούν σε  8 χιλιάδες επιχειρήσεις δάνεια κεφαλαίου κίνησης με εγγύηση του δημοσίου στο 80% του δανείου. Όλα τα βήματα για την αίτηση.

Το πρόγραμμα εγγυημένης χρηματοδότησης που δρομολογήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αφορά την  ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων με χαμηλότοκα δάνεια. Πρόκειται για τον Γ’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, που στοχεύει στη χρηματοδότηση 8 χιλιάδων πολύ μικρών  επιχειρήσεων με χαμηλότοκα εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια και να χρηματοδοτηθούν περισσότερες από 8.000 επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρές όχι μόνον από πλευράς αριθμού εργαζομένων αλλά -κυρίως- από πλευράς ετήσιου τζίρου.

Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους έως 50.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ και με εγγύηση του δημοσίου στο 80% του δανείου, θα αρχίσουν να χορηγούν εντός των επομένων ημερών οι τράπεζες. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ξεκίνησε. Και το 80% κάθε δανείου το οποίο  εγγυάται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε τα δάνεια να που θα χορηγηθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες να εγγράφουν ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και προϋποθέσεις.

Ολοκλήρωση προετοιμασίας

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank -HDB) ολοκλήρωσε την προετοιμασία με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και ξεκινά άμεσα ο 3ος Κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας, ειδικά στοχευμένης χρηματοδότησης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας.

Ποιες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες

Τα δάνεια αυτού του κύκλου απευθύνονται σε πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών (του 2019) έως 200.000 ευρώΧορηγούνται και σε επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και το 2020 ή το 2021. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ενισχυθούν αμέσως και με ευνοϊκούς όρους περισσότερες από 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας, με  κεφάλαιο κίνησης ώστε να επωφεληθούν της επανεκκίνησης της οικονομίας.

Το μέγιστο ύψος κάθε δανείου είναι το μικρότερο ποσό από: τα 50.000 ευρώ ή το 25% του Κύκλου Εργασιών του έτους 2019, αν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν το 2020. Αν η αν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί το 2020 ή το 2021, το ποσό του αρχικού κεφαλαίου δανείου ανέρχεται έως τα 50.000 ευρώ ή το  ποσό  που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης για τους επόμενους 18 μήνες Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5 χρόνια.

Πως υποβάλλονται οι αιτήσεις για χρηματοδότηση

Βήμα 1ο: Αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

  1. Η επιχείρηση μπαίνει στο www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς της (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
  2. Συμπληρώνει στην αίτηση τα στοιχεία της
  3. Επιλέγει την συνεργαζόμενη τράπεζα για την υποβολή του αιτήματός της
  4. Οριστικοποιεί και υποβάλει την αίτηση στο σύστημα

Βήμα 2ο: Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της συνεργαζόμενης τράπεζας

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/misη επιχείρηση μεταβαίνει σε ένα από τα υποκαταστήματα της τράπεζας της επιλογής της με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ, για να ενημερωθεί για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλει στη Τράπεζα.

Πηγή: ecopress,gr