Οι αλλαγές των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελέστηκαν τα τελευταία έτη δηµιούργησαν διαφορετικές ταχύτητες συνταξιοδότησης για τους ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ και ιδιαίτερα για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου. Οι βασικές προϋποθέσεις που απαιτούσε το προηγούµενο καθεστώς δεν άλλαξαν, άλλαξαν όµως για τους περισσότερους τα όρια ηλικίας. Ας δούμε τι ισχύει στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων με τρία παιδιά.

Μητέρες-πατέρες δημόσιοι υπάλληλοι µε τρία παιδιά που είναι γεννηµένοι το 1961 (έγιναν δηλ. 55 ετών το 2016) και συµπλήρωσαν 23 έτη προϋπηρεσίας το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως τρίτεκνοι µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Το νέο όριο ηλικίας για εκείνους συµπληρώνεται εντός του 2019.

Για παράδειγµα:

Υπάλληλος µητέρα τριών παιδιών γεννηµένη 1/3/1961 είχε συµπληρώσει µέχρι το 2012, 23 χρόνια προϋπηρεσίας. Με την προηγούµενη νοµοθεσία το όριο ηλικίας για τη λήψη σύνταξης ήταν το 55ο έτος. Το 55ο έτος το συµπλήρωσε µετά τις 18/8/2015, δηλ. το 2016, και ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας. Συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2019 µε τη συµπλήρωση των 58 ετών.

Επίσης, υπάλληλος πατέρας τριών παιδιών γεννηµένος το 1961, διορισµένος το 1991, είχε µέχρι το 2012 21 έτη υπηρεσίας. Αναγνωρίζοντας πλασµατικά έτη παιδιών συµπληρώνει µέχρι το 2012 τα απαιτούµενα 23 έτη ασφάλισης. Το 55ο έτος το συµπλήρωσε το 2016, συνεπώς µπορεί να συνταξιοδοτηθεί ως πατέρας µε τρία παιδιά φέτος µε πλήρη σύνταξη καθώς συµπληρώνει το νέο απαιτούµενο όριο ηλικίας των 58 ετών.

Πηγή: aftodioikisi.gr