Πρόωρη σύνταξη από 56,9 ετών για μητέρες ανηλίκων σε ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών [πίνακες με τα ποσά για πλήρη και μειωμένη]

Κώστας Κατικος

Σύνταξη με όρια ηλικίας από 56,9 ετών μπορούν να πάρουν οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 σε ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών και ως το 2012 είχαν ανήλικο τέκνο.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για αυτές τις δύο κατηγορίες ευνοούν την έξοδο με πρόωρη σύνταξη.

Στο ΙΚΑ, οι γυναίκες που βγαίνουν με διατάξεις ανήλικου τέκνου δεν απαιτείται να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος στην τελευταία 5ετία, όπως ισχύει για τις άλλες κατηγορίες μειωμένης από το ΙΚΑ.

Για τις μητέρες με ανήλικο σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών απαιτείται να έχουν ενεργή εργασιακή σχέση για την τελευταία 5ετία πριν πάρουν μειωμένη, αλλά τα όρια ηλικίας είναι χαμηλότερα από των μητέρων στο ΙΚΑ.

Οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνονται από τρεις παράγοντες:

  1. Από το έτος που οι μητέρες συμπληρώνουν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, ή τα 25 έτη στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών. Η ημερομηνία που πρέπει να έχουν το χρόνο ασφάλισης είναι ως 31/12/2012, για να κατοχυρώσουν τα όρια ηλικίας που θα έπαιρναν σύνταξη.
  2. Από το έτος που συμπληρώνουν την ηλικία που θα έπαιρναν σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ήταν σε ισχύ ως το 2012. Η «ιδανική» ημερομηνία που πρέπει να τα συμπληρώνουν είναι ως 18/8/2015. Αν τα παλιά όρια ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, επιβαρύνονται κάθε έτος με αύξηση ορίου ηλικίας.
  3. Από τη δυνατότητα να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο ασφάλισης, ώστε να ανατρέξουν πίσω στο 2011 και το 2012 και να συμπληρώσουν για τις χρονιές αυτές τα απαιτούμενα ένσημα, για να «κλειδώσουν» και τις αντίστοιχες ηλικίες συνταξιοδότησης.

Με βάση τις τρεις παραμέτρους, οι μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο ως το 2012 και 5.500 ένσημα κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 55, 57 και 60 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50, 52 και 55 για μειωμένη, αλλά από 19/8/2015 και μετά αποχωρούν με τα νέα όρια συνταξιοδότησης.

Αντίστοιχα, οι μητέρες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο ως το 2012 και 25ετία κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 και 53 για μειωμένη. Αν οι ηλικίες συμπληρωθούν από 19/8/2015 και μετά, αποχωρούν και αυτές με τα νέα όρια συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα:

*Ασφαλισμένη πριν το 1993 στο ΙΚΑ με ανήλικο το 2010 και 5.500 ένσημα κατοχύρωσε για πλήρη σύνταξη την ηλικία των 55 και για μειωμένη τα 50. Αν έκλεισε τα 55 το 2021, θα πάρει πλήρη στα 65,6, ενώ μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη στα 56,9. Αν κλείνει τα 55 το 2022, θα πάρει πλήρη στα 67, ενώ για μειωμένη αποχωρεί στα 58.

*Ασφαλισμένη με 25ετία το 2011 και ανήλικο που έκλεισε τα 52 το 2017 βγαίνει στα 58,5 με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη. Αν έκλεισε τα 52 το 2019, παίρνει πλήρη στα 61,10 και μειωμένη στα 58,5.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (ασφάλιση πριν το 1993)

  1. Πλήρης σύνταξη
Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267
Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201659,6
το 201760,9
το 201862
το 201963,3
το 202064,6
το 202165,9
το 202267
  1. Μειωμένη σύνταξη
5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,10
Από 1ης/1/202062

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση πριν το 1993)

  1. Πλήρης σύνταξη
Με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
201656,9
201758,5
201860,2
201961,1
202063,7
202165,3
202267
Με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
201658
201759,6
201861
201962,6
202064
202165,6
202267
  1. Μειωμένη σύνταξη
Με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
201656,9
201758,5
201860,2
201961,1
202062
Με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 53 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
201658
201759,6
201861
Από 1ης/1/201962

Οι συντάξεις για μητέρες ΙΚΑ και Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών με ανήλικο (ασφαλισμένες πριν το 1993)

Συντάξιμες αποδοχές 2002-2022: 1.250€
Ετη ασφάλισης

Πλήρης σύνταξη

Μειωμένη σύνταξη (1)

25604496
27628520
29657548
33(*)741633
35(*)800692
Συντάξιμες αποδοχές 2002-2022: 1.600€
Ετη ασφάλισης

Πλήρης σύνταξη

Μειωμένη σύνταξη (1)

25672564
27703595
29739631
33(*)847739
35(*)922814
  1. Η μειωμένη υπολογίστηκε με το μέγιστο ποσό της ποινής (115 ευρώ) που αφαιρείται από την εθνική σύνταξη.

(*) Από τα 30 έτη και άνω ισχύουν τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης. Ποσά σύνταξης μετά την εισφορά ασθένειας και πριν το φόρο.

Πηγή: eleftherostypos.gr