Στο σχεδιασμό μου για την επόμενη τετραετία είναι η δημιουργία προτύπων αμπελώνων σε όλα τα νησιά του Ιονίου .
Η διατήρηση των ποικιλιών αμπελου των Ιονίων Νήσων , η δυναμική απασχόληση των νέων αγροτών , η επιστημονική καλλιέργεια , η περιβαλλοντική αξιοποίηση και ανάπτυξη της υπαίθρου , η δυναμική διατήρηση και συνέχεια της ανοδικής πορείας των οινοποιείων μας .
Είναι ένα στοίχημα για το μέλλον .
Δέχομαι οποιαδήποτε παρατήρηση , συμβουλή, γνώμη για το πως , με ποιο τρόπο κλπ .
Σας ευχαριστώ !

Σωτήρης Κουρής