Ψάχνεις για δάνειο; Μεγάλη ευκαιρία – Πάρε τώρα χαμηλότοκο και με εγγυητή το κράτος

Ξεκινούν τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και οι ενισχύσεις του Αναπτυξιακού. Η ζήτηση για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μεγάλη με τους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης αλλά και τις ψηφιακής σύγκλισης.

Στα μέσα Μαΐου θα είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα υποδέχεται τις αιτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχει προαναγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Την ίδια περίπου περίοδο αναμένεται να βγουν στον «αέρα» και οι πρώτες προκηρύξεις για τα ειδικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμο και ειδικότερα αυτές που αφορούν τη μεταποίηση, τον τουρισμό και την αγροδιατροφή, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η επιλογή της κυβέρνησης να βγουν πρώτα οι συγκεκριμένες προκηρύξεις δεν είναι τυχαία και εντάσσεται στο υπό κατάρτιση σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νέα οικονομικής κρίσης.

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και η εκκίνηση του Αναπτυξιακού – αναμένεται να σηματοδοτήσουν την ουσιαστική εκκίνηση της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς πολλές επιχειρήσεις που έχουν θέλουν να επενδύσουν κρατούν στάση αναμονής, καθώς θέλουν να αξιοποιήσουν τα χαμηλότοκα δάνεια του ΤΑΑ με τις ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου και κυρίως – σε ότι αφορά τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις – τις φοροαπαλλαγές.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η ζήτηση για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μεγάλη με τους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης αλλά και τις ψηφιακής σύγκλισης. Υπάρχουν, όπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη, ώριμα επενδυτικά σχέδια, έχει γίνει πολύ σημαντική προεργασία από τις τράπεζες και τους επενδυτές και μετά και την λειτουργία του Μητρώου Αξιολογητών για τα δάνεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πριν από λίγες ημέρες, μπαίνουμε στην τελική ευθεία.

Τη σημασία της ενημέρωσης, προκειμένου να γίνουν αντιληπτά τα οφέλη των διαθέσιμων εργαλείων, όπως η παράλληλη χρήση του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου Ανάπτυξιακού Νόμου, άλλα και των επιδοτήσεων, υπογράμμισε πριν από μερικές εβδομάδες, μιλώντας το forum των Δελφών ο Βασίλης Καζάς, managing partner της Grant Thorton. Και τόσο ο ίδιος, όσο και τα περισσότερα στελέχη της αγοράς χαρακτηρίζουν το Ταμείο Ανάκαμψης ένα καλοσχεδιασμένο και αποτελεσματικό εργαλείο, όπου ήδη έχουν υποβληθεί σχέδια 15 δις ευρώ και αναμένονται νέα στο επόμενο διάστημα.

Οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, δημιουργούν προβληματισμό για την ταχύτητα υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς η ψυχολογία των επενδυτών δεν βρίσκεται στο ζενίθ, ενώ η αύξηση των πρώτων υλών δρομολογεί ανακοστολογήσεις των επενδυτικών έργων, χωρίς ωστόσο να μεταβάλει τις προθέσεις των επενδυτών.

Από την πλευρά τους οι τράπεζες συνεχίζουν να δίνουν μεγάλο βάρος στην ενημέρωση των επιχειρήσεων – πελατών τους ώστε να βρουν το κατάλληλο χρηματοδοτικό «εργαλείο», συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ώστε να προχωρήσουν στις επενδύσεις εκείνες που θα τους επιτρέψουν να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές στο μέλλον και να μετέχουν σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

Είναι προς όφελος των επιχειρήσεων, των τραπεζών και κυρίως της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας συνολικά, να αξιοποιηθούν και να απορροφηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, όπως τονίζουν στελέχη της τραπεζικής αγοράς.

Οι τράπεζες αναγνωρίζοντας το έλλειμμα ενημέρωσης που υπάρχει μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων – και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο – έχουν εδώ και πολλούς μήνες αναβαθμίσει τον συμβουλευτικό τους ρόλο και σε εξατομικευμένη βάση.

Δάνειο: Πάρτε άμεσα από 200.000 έως 2 εκατ. ευρώ

Νέες ενισχύσεις προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή. Πώς μπορείτε να πάρετε άμεσα έως 2. εκατ. ευρώ.

Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων κάθε νομικής μορφής που επλήγησαν από την πανδημία και θεσπίζεται σχετικό καθεστώς ενίσχυσης τους.

Ειδικότερα, περιγράφονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ενισχύσεων, οι διατάξεις του εφαρμοστέου ενωσιακού θεσμικού πλαισίου, αλλά και η δυνατότητα συμψηφισμού των ενισχύσεων που θα λάβουν οι δικαιούχοι του καθεστώτος, με βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά τη διάταξη, οι αρμόδιοι υπουργοί θα καθορίσουν το καθεστώς ενίσχυσης, τους προς ενίσχυση τομείς, τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης, το ύψος, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, το είδος των υποχρεώσεων και οφειλών, που δύναται να συμψηφιστούν με την ενίσχυση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η σχετική τροπολογία προβλέπει τα εξής:

«Άρθρο 3

Προσωρινό μέτρο ενίσχυσης λόγω των συνεπειών της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, τα οποία επλήγησαν οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγούνται ενισχύσεις, σύμφωνα με το τμήμα 3.1 της υπό στοιχεία C (2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Οι ενισχύσεις χορηγούνται κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το αργότερο έως την 30η.6.2022 ή έως την εκάστοτε ημερομηνία λήξης του Προσωρινού Πλαισίου σε συνέχεια παράτασής του, μεταγενέστερης της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

Η συνολική ενίσχυση συνυπολογιζόμενων και άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχείρηση βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου και με την επιφύλαξη μεταγενέστερης της έναρξης ισχύος του παρόντος αύξησης των προβλεπόμενων στο Τμήμα αυτό ανώτατων ορίων, δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά ενιαία επιχείρηση

α) το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000) ευρώ,

β) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας καί υδατοκαλλιέργειας, το ποσό των τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (345.000) ευρώ και

γ) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, το ποσό των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) ευρώ.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τομείς, για τους οποίους προβλέπονται διαφορετικά ανώτατα όρια, υποχρεούνται να διασφαλίζουν, με την τήρηση χωριστών λογαριασμών, την τήρηση των ορίων, καθώς και ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκ των προβλεπόμενων για τους επιμέρους τομείς.

Ενισχύσεις δεν χορηγούνται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 (L 187), της παρ. 14 του άρθρου 2 του Κανονισμού 702/2014, (L 193) και της παρ. 5 του άρθρου 3 του Κανονισμού ΕΚ 1388/2014 (L 369).

Σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του παραρτήματος I των ανωτέρω Κανονισμών, που ήταν ήδη προβληματικές την 31η.12.2019, δύναται να χορηγούνται ενισχύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή, αν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, έχουν, κατά τη στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης του παρόντος, αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή δεν υπάγονται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση χορήγησης ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως αυτές ορίζονται στις περ. 6 και 7 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (L 193), απαγορεύεται η μετακύλισή τους, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Οι ενισχύσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς, εκτός εάν, στη δεύτερη περίπτωση, τα προϊόντα είτε δεν διατέθηκαν στην αγορά είτε χρησιμοποιήθηκαν για μη διατροφικούς σκοπούς, όπως η απόσταξη, η μεθανιοποίηση ή η λιπασματοποίηση από τις οικείες επιχειρήσεις.

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους ορισμούς των περ. 4 και 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, δεν καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως αυτός ορίζεται στην περ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014 (L 190), δεν αφορούν σε καμία από τις κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως και ια) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014.

Οι ενισχύσεις του παρόντος δύνανται να συμψηφίζονται με βέβαιες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του ελληνικού Δημοσίου που εκκρεμούν εις βάρος των δικαιούχων της ενίσχυσης του καθεστώτος της παρ. 2, το οποίο θεσπίζεται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση κανονιστικές αποφάσεις της παρ. 9.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή σε περίπτωση συναρμοδιότητας με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού και, μετά από εισήγηση της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργείου, θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης, καθορίζονται οι προς ενίσχυση τομείς, οι δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης, το ύψος, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, το είδος των υποχρεώσεων και οφειλών που δύναται να συμψηφιστούν με την ενίσχυση και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή, σε περίπτωση συναρμοδιότητας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 9, οριστικοποιείται ο κατάλογος των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρ. 9 και πραγματοποιείται συμψηφισμός σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8.»

Πηγή: xristika.gr