“Ιονιον Πέλαγος”: Τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω Πάσχα (πίνακα)

ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.
IONION PELAGOS: AMENDEDED TIMETABLES FOR BELOW MENTION SPECIFIC DATES.