Το σωματείο εργαζομένων στις Ε.Υ. Σκλαβενίτης, ενημερώνει:

«Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση, οι Εργαζόμενοι που υπάγονται στις ευπαθείς ομάδες λόγω Covid-19 και επιθυμούν να απέχουν από την εργασία τους, μπορούν να υποβάλουν αίτημα για να εργαστούν εξ αποστάσεως, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξ αποστάσεως εργασία, μπορούν να εργάζονται χωρίς να έρχονται σε επαφή με το κοινό. Αν ωστόσο ούτε αυτό είναι εφικτό, οι συμβάσεις εργασίας τους αναστέλλονται έως τις 30/09/2020, διάστημα κατά το οποίο λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού από το κράτος.

Για τα ανωτέρω, οι Εργαζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση,  στο Γραφείο του Οργανικού τους Συνόλου σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη “ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ”, υποβάλλοντας παράλληλα χειρόγραφα το αίτημά τους».

Πηγή: aftodioikisi.gr