Στα 650 ευρώ από τον Απρίλιο το τακτικό επίδομα σε ΙΒΑΝ & ΑΤΜ – Προϋποθέσεις του 2024

Διαμορφώνεται το σημαντικότερο επίδομα της ΔΥΠΑ! Με πόσα ένσημα και ποιες προϋποθέσεις το παίρνεις;

Μέχρι 650 ευρώ το μήνα θα φτάσει το βασικό ποσό της τακτικής επιδότησης ανεργίας της ΔΥΠΑ με την αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο 2024.

Συγκεκριμένα:

Τι είναι η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ταμείο ανεργίας);

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) είναι μια οικονομική βοήθεια για ασφαλισμένους που μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν αλλά έχουν χάσει τη δουλειά τους. Η διάρκεια της βοήθειας εξαρτάται από τις ημέρες εργασίας που έχουν καταβάλει στο παρελθόν. Αν χάσουν την ιδιότητα του ανέργου, η επιδότηση μπορεί να διακοπεί προσωρινά. Υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να τηρηθούν, αλλιώς μπορεί να υπάρξει διακοπή της επιδότησης.

Με ποσά ένσημα μπαίνω ταμείο ανεργίας το 2024;

Με τις τελευταίες πληροφορίες δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ανεργίας και το 2024 θα καταβάλλεται με τις εξής προϋποθέσεις

Περίπτωση #1

Εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους εντός των 14 μηνών πριν την ολοκλήρωση ή διακοπή της σχέσης εργασίας, αφήνοντας εκτός τις ημέρες των δύο τελευταίων μηνών.

Ογδόντα (80) ημέρες εργασίας στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών πριν από την έναρξη της επιδότησης.

Περίπτωση #2 (για όσους δεν πληρούν τα κριτήρια της 1ης περίπτωσης):

Απαιτούνται τουλάχιστον διακόσιες (200) ημέρες εργασίας ή για οικοδόμους εκατόν ογδόντα (180) με εισφορές για το κλάδο ανεργίας μέσα στα δύο τελευταία έτη πριν τον τερματισμό ή την κατάργηση της συμβάσης, δίχως τις ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν τον τερματισμό ή κατάργηση.

Επίσης, ογδόντα (80) ημέρες εργασίας ανά έτος τα τελευταία δύο έτη πριν τη λήξη ή διακοπή της σχέσης εργασίας.

Για ασφαλισμένους που έχουν δικαιούχοι επιδότησης στο παρελθόν:

 • Να έχουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) για οικοδόμους με εισφορές στο κλάδο ανεργίας κατά τον 14μήνο πριν την ολοκλήρωση ή διακοπή της σχέσης, χωρίς τις ημέρες των δύο τελευταίων μηνών.
 • Επιπλέον, δεν πρέπει να έχουν πάρει πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσιες επιδοτήσεις στα τελευταία τέσσερα χρόνια πριν τη νέα αίτηση για επιδότηση.
 • Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Προϋποθέσεις συνέχισης επιδότησης

Η συνέχιση της επιδότησης παρέχεται σε ασφαλισμένους που καταθέτουν αίτηση, με τις εξής προϋποθέσεις:

 • η προηγούμενη επιδότηση πρέπει να έχει προσωρινά διακοπεί,
 • ο λόγος της προηγούμενης αναστολής δεν είναι πια ενεργός,
 • η αίτηση έχει γίνει εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγκριτικής απόφασης για την αρχική επιδότηση,
 • δεν υπάρχει δικαίωμα για νέα επιδότηση ή η συνέχιση της ωφελεί περισσότερο τον αιτούντα ασφαλισμένο.

Δεν παρέχεται συνέχιση της επιδότησης σε περιπτώσεις:

 • όταν έχει διακοπεί η επιδότηση, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποχωρεί εθελοντικά από την εργασία του,
 • εάν η αναστολή προκλήθηκε λόγω έναρξης νέας εργασίας.

Αλλαγές στο Επίδομα ανεργίας

Αλλαγές δρομολογούνται και στο επίδομα ανεργίας, καθώς θα αλλάξει ο τρόπος χορήγησής του, ώστε να συνδεθεί με τον εργασιακό και ασφαλιστικό βίο του άνεργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίδομα θα συνδεθεί σε ποσοστό 70% ή και 75% με τον κατώτατο μισθό. Έτσι εφόσον οι βασικές αποδοχές ανέλθουν στα 820 ευρώ από τον Απρίλιο, το επίδομα ανεργίας μπορεί να φτάσει στα 650 ευρώ.

Ωστόσο το αυξημένο επίδομα θα συνδυαστεί με την κατάρτιση των ανέργων, προκειμένου να επανενταχθούν το συντομότερο στην αγορά εργασίας.

Αλλαγές εξετάζονται και στο επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας (ύψους 200 ευρώ), το οποίο στην πράξη έχει καταστεί σχεδόν ανενεργό, λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων. Συνεπώς αναμένεται να ενσωματωθεί στο επίδομα ανεργίας και να λειτουργήσει ανταποδοτικά, κυρίως σε ανέργους που εργάζονταν για πολλά χρόνια και έχουν πληρώσει πολλά χρήματα.

Όλες οι αλλαγές στο επίδομα ανεργίας θα περιλαμβάνoνται στο πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρει το υπουργείο Εργασίας στη Βουλή προς ψήφιση (πιθανότατα τον Φεβρουάριο), προκειμένου η εφαρμογή του νέου συστήματος να ξεκινήσει πιλοτικά πριν το Πάσχα, σε συγκεκριμένο τμήμα των δικαιούχων.

Επίδομα ανεργίας – Ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι;

1. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (Έντυπο Ε6) υπογεγραμμένη από τον άνεργο ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Ε7)

2.Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογένειας, εφόσον υπάρχουν

3.Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)

4.Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

Τα τρία πρώτα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους. Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

Σχετικά με την προθεσμία υποβολής αίτησης

Ο χρόνος που έχετε για να καταθέσετε την αίτηση είναι:

 • για την πρώτη επιδότηση: έξηντα (60) ημέρες μετά την ημερομηνία που τερματίστηκε ή διακόπηκε η εργασιακή σας σχέση
 • για τη συνέχιση μιας επιδότησης που είχε διακοπεί: δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία εγκριτικής απόφασης της πρώτης επιδότησης.

Πως υποβάλλεται η αίτηση;

Αφού εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της περιοχής όπου διαμένει ο ενδιαφερόμενος. Είναι ουσιώδες να επιλέξετε τη σωστή Υπηρεσία ΚΠΑ2, καθώς αυτή θα χειρίζεται όλες τις διαδικασίες που αφορούν την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτήν θα πρέπει να πηγαίνει ο ασφαλισμένος όταν το απαιτεί η κατάσταση.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να καταθέσετε την αίτηση:

α) Ηλεκτρονικά, μέσα από τα e-services της ΔΥΠΑ ή τη Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr). Ο χρήστης κλικάρει στο “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και μετά στο “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ”.

ή

β) Προσωπικά, πηγαίνοντας απευθείας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Εντούτοις, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊού, η αίτηση μπορεί να γίνει μόνο μέσω των e-services της ΔΥΠΑ.

Καταθέτοντας την αίτηση, ο άνεργος λαμβάνει πληροφορίες:

σχετικά με τα κριτήρια για την επιδότηση και τον σκοπό του χειρισμού των προσωπικών του στοιχείων σχετικά με τα καθήκοντά του καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδότησης, υποβάλλοντας ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 που επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί καταχωρεί:

τυχόν μέλη της οικογένειάς του που ωφελούνται από προστασία, ώστε να λάβει επιπλέον 10% τον τραπεζικό λογαριασμό όπου είναι ο κύριος δικαιούχος και θα λαμβάνει τα επιδόματα παρέχει απαραίτητα έγγραφα, μόνο αν τα ζητήσουν.

Με την τελική κατάθεση της αίτησης, ο άνεργος παίρνει ένα αντίτυπο όπου αναγράφονται συγκεκριμένες περίοδοι που πρέπει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στη ΔΥΠΑ πριν την αξιολόγηση της αίτησής του. Αυτές οι περίοδοι φαίνονται επίσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

πηγή: enaklik.com