«Στα σκαριά» νέο αιολικό πάρκο 10 MW στην Κεφαλονιά από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Στα «σκαριά» βρίσκεται άλλο ένα αιολικό πάρκο, συνολικής ισχύος 10 MW, στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων στην Κεφαλονιά, από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση, κριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση μεθόδου προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με χρόνο διενέργειας την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, 2018.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Διαγωνισμό με διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού του άρθρου 266 του Νόμου 4412/2016, για την ανάθεση του Έργου «Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 10 MW στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων του Δήμου Κεφαλονιάς Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.400.000,00 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 11,65 εκατ. ευρώ).

Στο Έργο περιλαμβάνονται και υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Αιολικού Πάρκου για περίοδο 14 ετών (συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων υπηρεσιών για το εσωτερικό δίκτυο διασύνδεσης των ανεμογεννητριών). Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω υπηρεσιών –υπολογιζόμενος επιπλέον στον προαναφερθέντα προϋπολογισμό του βασικού Έργου- ανέρχεται σε 3.475.500,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 4.309.620,00 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αυτή την περίοδο υλοποιεί επίσης έργα αποκατάστασης (repowering) και κατασκευής 10 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύoς 19,8 MW στο Αιγαίο, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως τις αρχές του 2019.

Πρόκειται για τα αιολικά στο Μαρμάρι Ευβοίας (5,40 MW), Περδίκι Ικαρίας (0,90 MW), Άγιο Ιωάννη Καρπάθου (0,90 MW), Σιγρί Λέσβου (2,70 MW), Βίγλα Λήμνου (0,90 MW), Λακάκια Πυθαγορείου Σάμου (1,80 MW), Μελανιό και Ποταμιά Χίου (2,70 και 0,90 MW), Προφήτη Ηλία Ψαρών (1,80 MW), και Τηγάνι Μυκόνου (νέο, 1,80 MW), με συνολικό προϋπολογισμό 28,14 εκατ. ευρώ.

Αναδημοσίευση από https://www.michanikos-online.gr