Στη σύνταξη πριν τα 61 -Ποιοι μπορούν να βγουν & πώς (παραδείγματα)

Η κατάργηση από 1.1.2022 των μεταβατικών ορίων για τη χορήγηση συντάξεων

που αφορά όσους δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης

μέχρι 31.12.2021 (όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης)

δεν επηρεάζει μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων,

που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν κάτω από το 61ο έτος ηλικίας, ενώ σε ηλικία 55 ετών

μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και οι εργαζόμενοι με ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Ειδικότερα, κάτω από τα 61 έτη μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι εξής κατηγορίες μισθωτών:

– Γυναίκες – μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

γεννημένες από 4.1960 έως και 12.1960, με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31.12.2011

και τέκνο γεννημένο από το 1993 και μετά (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 9 μηνών).

– Ασφαλισμένοι-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

γεννημένοι έως και 12.1960, με 10.500 ημέρες ασφάλισης

έως και 31.12.2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα

(απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 μηνών).

– Ασφαλισμένοι-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

γεννημένοι το 1966, με 10.500 ένσημα συνολικά,

εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31.12.2010

(απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).

– Ασφαλισμένοι-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1966, με 10.500 ένσημα συνολικά,

εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31.12.2011

(απαιτούμενη ηλικία 55 ετών και 9 μηνών).

– Ασφαλισμένοι-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1965, με 10.500 ένσημα συνολικά,

εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31.12.2012

(απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 6 μηνών).

– Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31.12.2010 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά,

εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα

τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1966

(απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).

– Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31.12.2011 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά,

εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα

τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1965

(απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).

– Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31.12.2012 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά,

εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα

τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1964

(απαιτούμενη ηλικία 57 ετών).

Πηγή: aftodioikisi.gr