Άσχημα τα νέα για όσους φορολογούμενους έχουν παραποιήσει τα στοιχεία των φορολογικών τους δηλώσεων ή έχουν γράψει πλαστά στοιχεία στις αιτήσεις τους, προκειμένου να καρπωθούν τις οικονομικές ενισχύσεις της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η ΑΑΔΕ με εντατικούς ελέγχους βάζει στο στόχαστρο την επιστρεπτέα προκαταβολή , ενοίκια , αναστολές συμβάσεων εργασίας, συν – εργασία , πρόγραμμα – γέφυρα , επιδότηση παγίων δαπανών ακόμα και ρυθμίσεις χρεών έως 72 δόσεις απειλώντας τους παραβάτες με πολύ σκληρές συνέπειες.

Τη διενέργεια μεγάλου εύρους δειγματοληπτικών ελέγχων σε χιλιάδες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, τα οποία έλαβαν ενισχύσεις οποιασδήποτε μορφής στη διάρκεια της πανδημίας ή εντάχθηκαν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις ή έχουν λάβει άλλου είδους κρατικές ενισχύσεις προγραμμάτισε η ΑΑΔΕ.

Όπως αποκαλύπτει το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι το τέλος του 2022, δόθηκε εντολή να διενεργηθούν τουλάχιστον 5.500 έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες που έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις, με την αξιοποίηση δεδομένων των διασταυρώσεων των αρχείων του Taxisnet, καθώς και την αξιοποίηση πληροφοριών, που φτάνουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες.

ΑΑΔΕ: Έλεγχοι

Οι έλεγχοι θα γίνουν υπό τον συντονισμό της γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), τις κατά τόπους ΔΟΥ, την Φορολογία Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΑΕ) και τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ).

Στόχος των ελέγχων είναι η αποκάλυψη περιπτώσεων, όπου διαπιστώθηκε καταστρατήγηση των όρων χορήγησης των ενισχύσεων και των διευκολύνσεων που είχαν παρασχεθεί στη διάρκεια της πανδημίας.

Σε όσους εντοπίζονται παραβάσεις ή υποψίες παραβάσεων, τους αποστέλλονται σημειώματα, με τους οποία τους καλούν για εξηγήσεις, ενώ εάν είναι καταφανείς οι παραβάσεις, τότε καταλογίζονται και τα πρόστιμα.

Ειδικότερα στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται όλα τα μέτρα στήριξης και με δειγματοληπτικούς ελέγχους που διεξάγονται από το Taxisnet και την ΕΡΓΑΝΗ επιχειρείται ο εντοπισμός παραβατών, οι οποίοι σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμοδίων παραγόντων είναι αρκετές.

Οι κυρώσεις θα είναι βαριές για όσους έλαβαν κρατικές ενισχύσεις χωρίς να τις δικαιούνται και τις πήραν, αφού «μαγείρεψαν» τα στοιχεία των φορολογικών τους δηλώσεων ή ανέγραψαν ψευδή στοιχεία στις αιτήσεις. Οι συγκεκριμένοι επιτηδευματίες, όχι μόνο θα επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν με τόκο, αλλά συγχρόνως:

Θα υποστούν εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο για την τελευταία πενταετία.

Θα παραπεμφθούν στους οικονομικούς εισαγγελείς και θα αντιμετωπίσουν και ποινικές κυρώσεις.

Εκείνοι που προσπάθησαν ανεπιτυχώς να ξεγελάσουν το σύστημα, χωρίς να λάβουν κρατική ενίσχυση, θα υποστούν επίσης φορολογικό έλεγχο.

ΑΑΔΕ: Ποιες ενισχύσεις ελέγχονται

Επιστρεπτέα προκαταβολή. Ελέγχονται οι περίπου 700.000 επαγγελματίες που έλαβαν ενίσχυση επιστρεπτέας προκαταβολής από κάποιον ή κάποιους από τους 7 κύκλους.

Σημειώνεται πως οι έλεγχοι δεν αφορούν μόνο τις περίπου 45.000 επιχειρήσεις που είχαν πρόβλημα με τα δικαιολογητικά, αλλά πολύ περισσότερες, καθώς σε πλήθος περιπτώσεων έχουν εντοπιστεί «πειραγμένοι τζίροι» ώστε να φαίνονται μειωμένοι.

Το ποσό που χορηγήθηκε μέσω του θεσμού των επιστρεπτέων προκαταβολών ήταν 8,3 δισ. ευρώ, και υπολογίζεται ότι θα επιστραφεί ποσό λίγο πάνω από 3 δισ. ευρώ, δηλαδή θα χαριστούν 5 δισ. ευρώ, αλλά το τελικό ποσό θα προκύψει από τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Ενοίκια. Στα ενοίκια συνεχίζονται οι διασταυρώσεις των στοιχείων των δηλώσεων με το αρχείο του Ε9 προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι αποζημιώσεις ύψους 80% ή 100% των μισθωμάτων ελήφθησαν από πραγματικά πληττόμενους ή όχι. Οι πρώτοι έλεγχοι, πάντως, αποκάλυψαν μεγάλα ποσοστά παραβατικότητας.

Αναστολές συμβάσεων εργασίας. Διασταυρώνονται τα στοιχεία των συστημάτων Taxisnet και ΕΡΓΑΝΗ, αναζητώντας παραβάτες των όρων για τις αναστολές συμβάσεων και τη λήψη των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού, και αν τηρήθηκαν οι όροι των μη απολύσεων, αλλά και τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών εάν ήταν πληττόμενοι.

Συν-Εργασία.

Οι εντασσόμενοι στη Συν-Εργασία, δηλώνονται πως εργάζονταν τις μισές μέρες και πληρώνονται από τον εργοδότη τον μισό μισθό. Από το υπόλοιπο 50% του ονομαστικού μισθού, το κράτος κάλυπτε το 60% και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών.

Δηλαδή αν οι αποδοχές είναι 1.000 ευρώ, ο εργαζόμενος ελάμβανε 500 ευρώ από τον εργοδότη και 300 ευρώ (500Χ60%) από το κράτος. ¨όμως και εδώ εντοπίστηκαν παρατυπίες και κυρίως, αύξηση των αποδοχών, λίγο πριν ενταχθούν στην Συν-Εργασία.

Επιδότηση παγίων δαπανών. Το ποσό της ενίσχυσης, συμψηφίστηκε αποκλειστικά με φόρους (εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ) και εισφορές που βεβαιώθηκαν στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου του 2021.

Ελέγχεται η νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία άλλωστε, οι λήπτες της ενίσχυσης οφείλουν να τα φυλάξουν για μια δεκαετία, για την περίπτωση ελέγχου.

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Με το πρόγραμμα επιδοτήθηκαν οι δόσεις των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, των δανειοληπτών που ήταν παράλληλα και πληττόμενοι από την πανδημία.

Μεταξύ των όρων προβλέπεται ότι ο δανειολήπτης μετά τη λήξη της επιδότησης, οφείλει για τουλάχιστον 18 μήνες να πληρώνει κανονικά τις δόσεις του δανείου. Σε διαφορετική περίπτωση, χάνει όλη την επιδότηση που έλαβε την οποία και επιστρέφει εντόκων, ενώ θα πρέπει να πληρώσει και το σύνολο των δόσεων για την περίοδο που επιδοτήθηκε.

Επίσης στις διασταυρώσεις αναζητούνται και δανειολήπτες, οι οποίοι απέκτησαν την ιδιότητα του «πληττόμενου» της πανδημίας, αλλά στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν πληττόμενοι. Και η κατηγορία αυτή θα επιστρέψει το σύνολο των επιδοτήσεων που έλαβε.
Ρυθμίσεις χρεών σε έως και 72 δόσεις. ΑΑΔΕ.

Οι πληττόμενοι ρύθμισαν τα χρέη της πανδημίας, σε έως και 72 δόσεις. Εάν όμως, μετά τους ελέγχους, χάσουν την ιδιότητα του πληττόμενου, τότε τίθενται εκτός ρύθμισης.

Βαριά πρόστιμα και λουκέτα στις επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν τις αποδείξεις

Τσουχτερά πρόστιμα και «λουκέτα» έως και 10 ημερών περιμένουν από την 1η Δεκεμβρίου, όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν στην φορολογική διοίκηση τα στοιχεία των αποδείξεων λιανικής πώλησης που εκδίδονται από ταμειακές μηχανές, όπως έχουν την υποχρέωση.

Η περίοδος χάριτος που έχει δώσει η ΑΑΔΕ εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου και εν συνεχεία, σύμφωνα με το τελεσίγραφό της στις επιχειρήσεις, θα εφαρμοστεί η νομοθεσία για τις αποδείξεις χωρίς εξαιρέσεις.

Ήδη, η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα στις επιχειρήσεις, οι οποίες ενώ είναι υπόχρεες σε χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), εντοπίστηκαν να μην έχουν διαβιβάσει στη Φορολογική Διοίκηση τα στοιχεία λιανικής μετά τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Με το email στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά κάθε ταμειακή μηχανή από την οποία δεν έχουν διαβιβαστεί στοιχεία λιανικής στην ΑΑΔΕ οι υπόχρεοι καλούνται να συμμορφωθούν εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημέρα της αποστολής του μηνύματος.

Βαριές «καμπάνες» από 1η Δεκεμβρίου

Τα προειδοποιητικά μηνύματα έχουν ημερομηνία λήξης και αυτή είναι η 30η Νοεμβρίου 2022. Από την 1η Δεκεμβρίου η μη διαβίβαση στοιχείων οδηγεί απευθείας στα πρόστιμα και τα λουκέτα.

Όσο συνεχίσουν να μην διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των αποδείξεων λιανικής πώλησης βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 250 έως και 1.000 ευρώ και λουκέτα από 48 ώρες έως και 10 ημέρες.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις μόνο για το διάστημα μετά την εκπνοή της προθεσμίας των 10 ημέρων και μέχρι την ημερομηνία συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας των 10 ημερών, οι κυρώσεις επιβάλλονται για μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής από 31 Οκτωβρίου 2022 και μέχρι τον χρόνο διαπίστωσης της μη διαβίβασης.

Πηγή: newsme.gr

Προηγούμενο άρθροΚεφαλονιά: Γενική Συνέλευση & εκλογές στον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κεφαλονιάς-Ιθάκης (εικόνες)
Επόμενο άρθροΚιβωτός του κόσμου – Πατήρ Αντώνιος: Παιδίατρος εξέτασε «το άρρωστο παιδί του στο αυτοκίνητο» μετά την απομάκρυνση της οικογένειας από τη δομή (video)