Συντάξεις: Αναδρομικά από αύξηση επικουρικών για τους νέους συνταξιούχους [πίνακες+ποσά]

Μπορεί τα αναδρομικά από μειώσεις συντάξεων να αφορούν τους παλαιούς, πριν τον Μάιο του 2016, συνταξιούχους, όμως και οι νέοι συνταξιούχοι, που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, έχουν λαμβάνειν χρωστούμενα στις επικουρικές συντάξεις τους πάνω και από 12.000 ευρώ, λόγω της προσαύξησης που δικαιούνται από τις επιπλέον εισφορές που πλήρωσαν.

Εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι των αναδρομικών από την προσαύξηση εισφορών στις επικουρικές συντάξεις φτάνουν τους 250.000 με 300.000, που θεμελιώνουν δικαίωμα από 13/5/2016 και μετά.

Οι προσαυξήσεις προβλέπονται από το νόμο 4387/2016 και τον 4670/2020, πλην όμως ο ΕΦΚΑ δεν έχει ξεκινήσει τις πληρωμές.

Οσοι αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 από Ταμεία που είχαν υψηλότερες εισφορές από το 6% για την επικουρική ασφάλιση δεν παίρνουν την προσαύξηση παρά μόνον την επικουρική τους σύνταξη, σαν να είχαν πληρώσει εισφορά 6% αντί 8% ή 10% που κατέβαλαν κανονικά.

Ο λόγος που οι υπολογισμοί των επικουρικών συντάξεων έγιναν με την «απλή» εισφορά και όχι με την προσαύξηση είναι γιατί ο ΕΦΚΑ δεν είχε ετοιμάσει έγκαιρα το ανάλογο λογισμικό σύστημα και προκειμένου να μην καθυστερήσουν κι άλλο οι επικουρικές τις έβγαζε και τις βγάζει χωρίς να υπολογίζει αν και πόση προσαύξηση δικαιούνται οι συνταξιούχοι από τις έξτρα εισφορές που πλήρωσαν στην επικουρική ασφάλιση.

Για να αποδοθούν οι προσαυξήσεις θα χρειαστεί επανυπολογισμός δεκάδων χιλιάδων επικουρικών συντάξεων για τις οποίες οι εισφορές ήταν άνω του 6%, έργο που τώρα αρχίζει να υλοποιεί ο ΕΦΚΑ και θα πάρει αρκετούς μήνες μέχρι να πληρωθούν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά που δικαιούνται.

Για τις αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης από 1ης/1/2015 και μετά (νόμος Κατρούγκαλου) εφαρμόζεται διπλός υπολογισμός, ένας για τα έτη ασφάλισης ως το 2014 και ένας για τα έτη από 1ης/1/2015 και μετά. Η προσαύξηση αφορά το διάστημα ως το 2014 και υπολογίζεται με συντελεστή 0,075% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου 2002-2014.

Ετσι ένας ασφαλισμένος που κατέβαλε εισφορά 9% αντί 6% για επικουρική ασφάλιση ως το 2014 και βγήκε στη σύνταξη το 2022 με 35 έτη ασφάλισης θα πάρει την προσαύξηση για τις 3 επιπλέον μονάδες εισφορών στο τμήμα Επικουρικής ως το 2014, δηλαδή για τα 27 από τα 35 έτη που συνταξιοδοτήθηκε.

Για παράδειγμα:

  1. Συνταξιούχος ΙΚΑ στα βαρέα με εισφορές επικουρικής 8% αντί 6% αποχώρησε το 2018 με 25 έτη ασφάλισης σε ηλικία 67 ετών με επικουρική σύνταξη 196 ευρώ. Από την προσαύξηση του 2% στα βαρέα θα πρέπει να πάρει 55 ευρώ επιπλέον και σύνταξη να διαμορφωθεί στα 251 ευρώ με αναδρομικά 3.969 ευρώ.
  2. Συνταξιούχος από το Ταμείο της Εμπορικής ή της ΑΤΕ με επιπλέον εισφορά επικουρικής 6% (σύνολο 12%), που αποχώρησε το 2018 με 25 έτη σε ηλικία 62 ετών (μειωμένη), παίρνει επικουρική 148 ευρώ και δικαιούται προσαύξηση 175 ευρώ με αναδρομικά 12.587 ευρώ. Μετά την αύξηση, η επικουρική του σύνταξη θα ανέλθει στα 323 ευρώ.
  3. Συνταξιούχος της ΕΡΤ με επιπλέον εισφορά επικουρικής 4% (σύνολο 10%), που αποχώρησε το 2022 με 35 έτη σε ηλικία 60 ετών, παίρνει επικουρική 370 ευρώ και δικαιούται προσαύξηση 200 ευρώ με αναδρομικά 4.802 ευρώ. Μετά την αύξηση, η επικουρική του σύνταξη θα ανέλθει στα 570 ευρώ.

Για ποιους ισχύει η προσαύξηση επικουρικής σύνταξης;

Η προσαύξηση στην επικουρική σύνταξη ισχύει για όσους συνταξιοδοτούνται μετά τον Μάιο του 2016 και υπολογίζεται με συντελεστή 0,075%, πλην όμως δεν εφαρμόστηκε στις επικουρικές συντάξεις, παρά μόνον στις κύριες συντάξεις και για Ταμεία που είχαν εισφορές πάνω από 20%.

Η προσαύξηση στην επικουρική ισχύει για εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) άνω του 6% που είχαν οι ασφαλισμένοι σε 15 επικουρικά ταμεία και οι οποίοι, εφόσον έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από τον Μάιο του 2016 και μετά ή θεμελιώνουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν επικουρική από αυτή την ημερομηνία και μετά, δικαιούνται και την ανάλογη προσαύξηση στην επικουρική τους σύνταξη.

Επικουρικό ΙΚΑ με βαρέα (παραδείγματα με προσαύξηση εισφοράς 2%)

Συντάξιμος μισθός (*)Επικουρική χωρίς προσαύξησηΕπικουρική με προσαύξησηΑύξησηΑναδρομικά (από το 2018)
Σύνταξη το 2018 με 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 67
       1.750 €     196 €55 €       251 €       3.969 €
       1.630 €     183 €51 €       234 €       3.697 €
       1.510 €     170 €48 €       217 €       3.425 €
       1.390 €     156 €44 €       200 €       3.153 €
       1.270 €     143 €40 €       183 €       2.880 €

Επικουρικά τραπεζών (ΤΕΑΠΕΤΕ-ΕΛΕΜ, παραδείγματα με προσαύξηση εισφοράς 6%)

Συντάξιμος μισθός (*)Επικουρική χωρίς προσαύξησηΕπικουρική με προσαύξησηΑύξησηΑναδρομικά (από το 2018)
Σύνταξη το 2018 με 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 62 (μειωμένη)
  1.850 €    148 €    323 €    175 €  12.587 €
  1.730 €    139 €    302 €    163 €  11.771 €
  1.610 €    129 €    281 €    152 €  10.954 €
  1.490 €    120 €    261 €    141 €  10.138 €
  1.370 €    110 €    240 €    129 €   9.321 €

Επικουρικό ΕΡΤ (παραδείγματα με προσαύξηση εισφοράς 4%)

Συντάξιμος μισθός (*)Επικουρική χωρίς προσαύξησηΕπικουρική με προσαύξησηΑύξησηΑναδρομικά (από το 2022)
Σύνταξη το 2022 με 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60
  2.470 €    370 €    570 €    200 €  4.802 €
  2.240 €    336 €    517 €    181 €  4.355 €
  2.010 €    302 €    465 €    163 €  3.907 €
  1.780 €    268 €    412 €    144 €  3.460 €
  1.550 €    234 €    360 €    126 €  3.013 €

(*) Μέσος όρος αποδοχών από 2002 ως 2014 για τον υπολογισμό της επικουρικής ως το 2014 και της προσαύξησης

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου