Συντάξεις: Ποιες μητέρες με ανήλικο ασφαλισμένες στο πρώην ΙΚΑ βγαίνουν στη σύνταξη το 2022

Μητέρες με ανήλικο ασφαλισμένες του ιδιωτικού τομέα (πρώην ΙΚΑ ) που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1/1/2022 – Αναλυτικά παραδείγματα

Μια από τις κυριότερες κατηγορίες ασφαλισμένων που τον τελευταίο καιρό δημοσιεύματα και σχετικά άρθρα ισχυρίζονται ότι θα χάσουν το δικαίωμα να συνταξιοδοτούνται με χαμηλότερα ηλικιακά όρια από 1/1/2022  είναι η πολύπαθη κατηγορία των μητέρων με ανήλικο .

Οι μητέρες με ανήλικο που από το 2012 με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν δει την δυνατότητα συνταξιοδότησης τους να μετατίθεται προς τα επάνω ακόμα και 15 έτη, βρέθηκαν να κινδυνεύουν για μία ακόμα φορά να χάσουν το ήδη «μεταλλαγμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα τους και να οδηγηθούν στη συνταξιοδότηση με τα γενικά όρια ηλικίας που θα ισχύουν από 1/1/2022 δηλαδή με μειωμένη στα 62 η με πλήρη στα 67.

Ποιες μητέρες εμπίπτουν σε αυτό τον κίνδυνο;

Πρόκειται   για τις μητέρες  που ενώ είχαν κατοχυρώσει σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είτε το 2010  είτε το 2011 είτε το 2012,δηλαδή είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ακολουθούν τα νέα μεταβατικά όρια ηλικίας που έθεσε ο ν 4336/2015 (νόμος Κατρούγκαλου) και συμπληρώνουν μετά το 2022 ,το νέο κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Ο νόμος ωστόσο 4336/2015 και η σχετική Υπουργική Απόφαση που τον ακολούθησε όριζε σαφώς πώς όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν ή θεμελιώνουν δικαίωμα με μεταβατικό όριο ηλικίας από το 2015 έως και τις31Δεκεμβρίου 2021  εντός της μεταβατικής περιόδου έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν και μετά το 2022 με τα κατά περίπτωση ενδιάμεσα όρια ηλικίας .

Συνεπώς η δυνατότητα αυτή εξακολουθεί να ισχύει και ο μόνος τρόπος για να αλλάξει είναι η ψήφιση νέου νόμου που θα μετατρέψει τα μέχρι σήμερα ισχύοντα όρια ηλικίας και δεν θα σεβαστεί τα θεμελιωμένα  και κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα .

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα οι μητέρες με ανήλικου που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από τα 67 με πλήρη σύνταξη και νωρίτερα από τα 62 με μειωμένη θα πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις:

  1. να είναι παλαιές ασφαλισμένες δηλ να πρωτοασφαλίστηκαν πριν το 1993.
  2. να έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις δηλ τις 5500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2012 .
  3. να έχουν ανήλικο παιδί μέχρι το2012.
  4. να κατοχυρώνουν το κατά περίπτωση νέο όριο ηλικίας εντός της μεταβατικής περιόδου 2015 έως 2021 ανεξάρτητα εάν αυτό το συμπληρώνουν μετά την 1/1/2022.

Ποιες μητέρες λοιπόν ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ είναι οι αυτές που διατηρούν το δικαίωμα και μετά το 2021 να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα των 67 ή των 62;

Μητέρες ανηλίκου με κατοχύρωση το 2010.
α)Με πλήρη σύνταξη

Οι μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2010 δηλαδή είχαν συμπληρώσει μέχρι το 2010 τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν και ανήλικο παιδί  αλλά συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους για λήψη πλήρους σύνταξης μετά την 18/8/2015. Πρόκειται για τις γυναίκες που είναι γεννημένες από 1/7/1962 έως1966 και ακολουθώντας τα νέα όρια ηλικίας  συνταξιοδοτούνται με  πλήρη  σύνταξη σε μεγαλύτερα  όρια ηλικίας από το 55ο έτος ακόμα και 10 χρόνια αργότερα αλλά πριν το 67ο. Οι μητέρες αυτές θα συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη μετά την 1/1/2022 καθώς συμπληρώνουν τότε το νέο απαιτούμενο όριο ηλικίας .

Μητέρες του πρώην ΙΚΑ με ανήλικο και κατοχύρωση το 2010 που συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2022 με πλήρη σύνταξη
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 55ου ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ           ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ
1/7/2017                                              1/7/1962                59 και 6 (2022)
2018196361 (2024)
2019196462 και 6 (2026)
2020196564 (2029)
2021196665 και 6 (2031)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μητέρα ασφαλισμένη του πρώην ΙΚΑ γεννημένη την 1/8/1962 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 5500 ημέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Επειδή το 55ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλ. το 2017 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2022    με την συμπλήρωση των 59ετών και 6  μηνών δηλ. την 1/2/2022  με πλήρη σύνταξη.

Μητέρα ασφαλισμένη του πρώην ΙΚΑ γεννημένη την 1/1/1963 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 5500 ημέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί  .Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Επειδή το 55ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλ το 2018 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2022    με την συμπλήρωση του 61ου έτους της ηλικίας της των  δηλ την 1/1/2024 με πλήρη σύνταξη.

β)Με μειωμένη σύνταξη

Οι μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2010, δηλαδή είχαν συμπληρώσει μέχρι το 2010τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν και ανήλικο παιδί αλλά συμπλήρωσαν το 50ο έτος της ηλικίας τους για λήψη μειωμένης σύνταξης  μετά την 18/8/2015. Πρόκειται για τις γυναίκες που είναι γεννημένες από τον 5/1966 έως και το 1977 και ακολουθώντας τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη σε μεγαλύτερα  όρια ηλικίας από το 50 ο έτος ακόμα και 15 χρόνια αργότερα αλλά πριν το 62ο. Οι μητέρες αυτές θα συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη ως μητέρες ανηλίκων μετά την 1/1/2022 καθώς συμπληρώνουν τότε το νέο απαιτούμενο όριο ηλικίας .

Μητέρες του πρώην ΙΚΑ με ανήλικο και κατοχύρωση το 2010 που συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2022 με μειωμένη σύνταξη
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 5Οου ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ           ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ
2016196656και 9 (2022)
2017196758 και 5 (2025)
2018196860 και 2 (2028)
2019196961και 10 (2030)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μητέρα γεννημένη την 1/2/1966 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 5500 ημέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών. Επειδή το 50ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλ. στις 1/2/2016 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2022 με την συμπλήρωση των 56ετών και 9 μηνών δηλ. 1/12/2022 με μειωμένη σύνταξη.

Μητέρα γεννημένη την 1/1/1967 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 5500 ημέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί. Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών. Επειδή το 50ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δη. στις 1/1/2017 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2022 με την συμπλήρωση των 58ετών και 5  μηνών δηλ 1/7/2025   με μειωμένη σύνταξη.

Μητέρες ανηλίκου με κατοχύρωση το 2011
α)Με πλήρη σύνταξη

Οι μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2011 δηλαδή είχαν συμπληρώσει μέχρι το 2011 τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν και ανήλικο παιδί  αλλά συμπλήρωσαν το 57ο έτος της ηλικίας τους για λήψη πλήρους σύνταξης μετά την 18/8/2015.

Πρόκειται για τις γυναίκες που  είναι γεννημένες από 1/1/1961έως  και 1964 και ακολουθώντας τα νέα όρια ηλικίας  συνταξιοδοτούνται με  πλήρη  σύνταξη σε μεγαλύτερα  όρια ηλικίας από το 57 ο έτος ακόμα και 10 χρόνια αργότερα αλλά πριν το 67ο Οι μητέρες  αυτές  θα συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη ως μητέρες ανηλίκων μετά την 1/1/2022 καθώς συμπληρώνουν τότε το νέο απαιτούμενο όριο ηλικίας .

Μητέρες του πρώην ΙΚΑ με ανήλικο και κατοχύρωση το 2011 που συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2022 με πλήρη σύνταξη
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 55ου ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ
2018196162 (2023)
2019196263 και 6
2020196364 και 6
2021196465 και 9

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μητέρα ασφαλισμένη του πρώην ΙΚΑ γεννημένη την 1/2/1961 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2011 5500 ημέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί  .Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 57 ετών. Επειδή το 57ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλ το 2018 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2022 με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της δηλ την 1/2/2023 με πλήρη σύνταξη.

β)Με μειωμένη σύνταξη

Οι μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2011δηλαδή είχαν συμπληρώσει μέχρι το 2011τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν και ανήλικο παιδί  αλλά συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους για λήψη μειωμένης σύνταξης  μετά την 18/8/2015 . Πρόκειται για τις γυναίκες που  είναι γεννημένες από την 1/1/1965 έως και το 1967   και ακολουθώντας τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδοτούνται με  μειωμένη σύνταξη σε μεγαλύτερα  όρια ηλικίας από το 52 ο έτος ακόμα και 10 χρόνια αργότερα αλλά πριν το 62ο. Οι μητέρες  αυτές  θα συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη ως μητέρες ανηλίκων μετά την 1/1/2022 καθώς συμπληρώνουν τότε το νέο απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Μητέρες του πρώην ΙΚΑ με ανήλικο και κατοχύρωση το 2011 που συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2022 με μειωμένη σύνταξη
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 52ου ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ           ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ
2017196558 και 5
2018196660 και 2
2019196761 και 10

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μητέρα γεννημένη την 1/3/1965 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2011 5500 ημέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί .Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών. Επειδή το 52ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλ στις 1/3/2017 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2022 με την συμπλήρωση των 58ετών και 5  μηνών δηλ 1/9/2023  με μειωμένη σύνταξη.

Μητέρες ανηλίκου με κατοχύρωση το 2012

Με μειωμένη σύνταξη

Οι μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2012 δηλαδή είχαν συμπληρώσει μέχρι το 2012 τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν και ανήλικο παιδί  αλλά συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους για λήψη μειωμένης σύνταξης μετά την 18/8/2015.

Πρόκειται για τις γυναίκες που  είναι γεννημένες από 1/7/1962έως 1963 και ακολουθώντας τα νέα όρια ηλικίας  συνταξιοδοτούνται με  πλήρη  σύνταξη σε μεγαλύτερα  όρια ηλικίας από το 55 ο έτος ακόμα και 6 χρόνια αργότερα αλλά πριν το 62ο Οι μητέρες  αυτές  θα συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη ως μητέρες ανηλίκων μετά την 1/1/2022 καθώς συμπληρώνουν τότε το νέο απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Μητέρες του πρώην ΙΚΑ με ανήλικο και κατοχύρωση το 2012 που συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2022 με μειωμένη σύνταξη
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 55ου ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ           ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤ
1/7/2017                                              1/7/1962                59 και 6 (2022)
2018196361 (2024)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μητέρα γεννημένη την 1/8/1962 είχε συμπληρώσει μέχρι το 2012 5500 ημέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο παιδί .Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Επειδή το 55ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλ στις 1/8/2017 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2022 με την συμπλήρωση των 59ετών και 6 μηνών δηλ 1/8/2022 με μειωμένη σύνταξη.

Πηγή: imerisia.gr