Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αυξήσεις μέχρι 218 ευρώ

Συνταξιούχοι θα έχουν καθαρές αυξήσεις στις συντάξεις από 100 ως 218 ευρώ, για ασφάλιση ως 40 έτη από φέτος και κυρίως από το 2025 ως το 2027.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις θα συνδεθούν µε τις αυξήσεις των εν ενεργεία µμισθωτών, συνυπολογίζοντας τις πληθωριστικές διορθώσεις για κάθε έτος, µε αποτέλεσμα την πλήρη εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς.

Από το πλάνο των αυξήσεων αυτών θα περάσει και η αύξηση στον κατώτατο µμισθό, τονίζει η «Απογευματινή», καθώς ο νόμος Βρούτση προβλέπει ότι από 1/1/2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ’ έτος κατά τον δείκτη µμεταβολής µμισθών και όχι µε τιμαριθμοποίηση των µμισθών και σύνδεσή τους µε τον δείκτη τιμών καταναλωτή, που είναι η μέθοδος που θα ισχύει ως και το 2024.

Ο δείκτης αυτός θα δείχνει πόση ήταν η αύξηση του μέσου μισθού για το σύνολο της οικονομίας κάθε χρόνο από το 2002 και μετά και κατά την ετήσια μεταβολή του δείκτη μισθών και θα αναπροσαρμόζει τις συντάξιμές αποδοχές των ασφαλισμένων που θα αποχωρούν από 1ης/1/2025 και μετά.

Με το σημερινό σύστημα υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών οι ασφαλισμένοι κερδίζουν µόνο τις χρονιές που ο πληθωρισμός είναι υψηλός. Με την αλλαγή που θα ισχύσει από το 2025, οι ασφαλισμένοι που θα βγουν στα έτη 2025-2028 θα πάρουν µμεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη, καθώς θα υπολογιστεί µε µμισθούς αυξημένους κατά 4,5% µε 5% ετησίως και φυσικά µε την αύξηση στον κατώτατο που θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό.

Νόμος Βρούτση

Σύμφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4670/2020η αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το 2024 διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για το διάστημα από το 2025 και εφεξής διενεργείται µε βάση τον δείκτη µμεταβολής µμισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του δείκτη µμεταβολής µμισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, µε βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, που προσαρτάται στο τέλος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Ποιοι δεν θα δουν όφελος στην τσέπη τους

Από τα 2.500.000 που θα πάρουν αύξηση, τα 1.500.000 θα δουν να περνά ολόκληρη η αύξηση στην τσέπη τους και άλλοι 300.000 θα δουν µεν αύξηση αλλά µμικρότερη, γιατί ένα μέρος της θα συμψηφιστεί µε την προσωπική διαφορά. Οι υπόλοιποι 700.000 συνταξιούχοι θα δουν µεν να αυξάνεται η εθνική και η ανταποδοτική τους σύνταξη, ωστόσο δεν θα δουν όφελος στην τσέπη τους, γιατί θα τους µμείνει υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά.

Σημειώνεται ότι ως αντιστάθμισα όμως, αυτοί οι συνταξιούχοι θα πάρουν το επίδομα προσωπικής διαφοράς, που θα χορηγηθεί στο τέλος του 2024, κλιμακούμενο από 100-200 ευρώ. Σύμφωνα µε τις εκτιμήσεις των ειδικών στην ασφάλιση μέχρι το 2027, θα «σβήσει» τελείως η προσωπική διαφορά και οι συντάξεις θα αρχίσουν να αυξάνονται.

πηγή: newpost.gr