Συντάξεις – «Σούπερ έκπληξη» στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Αναδρομικές αυξήσεις σε συνταξιούχους τραπεζών

Αναδρομικές αυξήσεις από το 7,75% του 2023 μαζί με το 3% για το 2024, αλλά στο 50% της σύνταξης που λαμβάνουν θα πάρουν οι συνταξιούχοι των τραπεζών που έχουν αποχωρήσει με το ειδικό προσυνταξιοδοτικό καθεστώς των ταμείων που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ και είχαν μείνει εκτός αυξήσεων.

Αυτό προβλέπει διάταξη-έκπληξη που μπήκε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή (άρθρο 134) και αναφέρει ότι  «από 1ης.1.2023 το ποσό που χορηγείται σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος αναπροσαρμόζεται (αυξάνεται) με βάση υπολογισμού το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής.».

Σύμφωνα με πληροφορίες θα λάβουν και την αναδρομική αλλά και την τρέχουσα αύξηση (δηλαδή 7,75% για το 2023 και 3% για το 2024) στο πρώτο τρίμηνο του 2024.

Για παράδειγμα συνταξιούχος τραπεζικός προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος με συνολική σύνταξη 3.000 ευρώ μικτά (μισή κύρια και μισή επικουρική), θα πάρει αύξηση στα 1.500 ευρώ της σύνταξης, ως εξής:

1.Αύξηση 7,75% για το 2023, ήτοι 116,25 ευρώ επί 12 μήνες, ίσον 1.395 ευρώ αναδρομική αύξηση για το 2023. Η σύνταξη μετά την αύξηση θα διαμορφωθεί στα 1.616,25 ευρώ.

2.Αύξηση 3% στη σύνταξη των 1.616,25 ευρώ από 1/1/2024, ήτοι 48,5 ευρώ με τη σύνταξη να διαμορφώνεται στα 1.664,73 ευρώ.

Η διάταξη προστέθηκε με το άρθρο 134 στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προκειμένου να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που θα παίρνουν αυξήσεις οι συνταξιούχοι τραπεζικοί που αποχώρησαν με ειδικό καθεστώς, λαμβάνοντας με μικρότερα όρια ηλικίας πλήρες ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης σε ένα ποσό.

Για τους εν λόγω συνταξιούχους δεν προβλεπόταν αύξηση διότι δεν υπήρχε ανάλογη διάταξη στον νόμο 4387/2016.

Για τον λόγο αυτόν δεν πήραν και την αύξηση 7,75% για το 2023. Με τη διάταξη που μπαίνει στο ασφαλιστικό νομοθετείται και ισχύει αναδρομικά από 1/1/2023, η αύξηση για το 50% της σύνταξης που λαμβάνουν, και

Οι εν λόγω συνταξιούχοι δικαιούνται αύξηση σε ολόκληρη τη σύνταξη όταν πιάσουν τα όρια ηλικίας που ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους και περάσουν στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ.

πηγή: eleftherostypos.gr