Σύνταξη: Τα ευνοϊκά όρια ηλικίας για μητέρες- γονείς σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες [πίνακες]

Σύνταξη με όρια ηλικίας κάτω των 67 ετών και κάτω των 62 κατοχυρώνουν μέσα στο 2021 οι μητέρες και γονείς ασφαλισμένοι μέχρι το 1992 σε Δημόσιο, ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών και Τύπου με δύο προϋποθέσεις:

  1. Να είχαν 25ετία ως το 2012 όσον αφορά στο Δημόσιο και στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών και 18,3 έτη όσον αφορά στο ΙΚΑ.
  2. Να είχαν και ανήλικο παιδί όταν συμπληρώθηκαν τα απαιτούμενα έτη (25ετία ή 18,3), δηλαδή να ήταν ανήλικο ως το 2012. Ειδικά για τους γονείς στο Δημόσιο, η ανηλικότητα του παιδιού αναζητείται και μετά το 2012, αρκεί να έχει συμπληρωθεί η 25τεία ως το 2012.

Στο Δημόσιο σύνταξη με διατάξεις ανήλικου τέκνου παίρνουν και οι άνδρες, ενώ στα άλλα Ταμεία το δικαίωμα το έχουν μόνον οι μητέρες.

Ανά Ταμείο τα όρια ηλικίας που κατοχυρώνουν οι μητέρες και γονείς ανηλίκων είναι:

  1. Οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν ως το 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης (18,3 έτη) με ανήλικο παιδί κατοχυρώνουν ηλικίες 55, 57 και 60 ετών για πλήρη σύνταξη και 50, 52 και 55 για μειωμένη. Αν τις πιάσουν μέχρι τέλος του 2021, βγαίνουν πριν από τα 67 με πλήρη και πριν από τα 62 για μειωμένη. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που είχε ανήλικο με 5.500 ένσημα το 2010 κατοχυρώνει το 55ο έτος, που ήταν το παλιό όριο ηλικίας για σύνταξη, που άλλαξε όμως από τις 19 Αύγουστου του 2015 και μετά με το Νόμο 4336/2015. Αν έκλεισε τα 55 το 2020, θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 64, ενώ μπορεί να φύγει με μειωμένη στα 56,9.
  2. Οι μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών πριν από το 1993 που είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2012 κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 και 53 για μειωμένη. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 και μετά, αποχωρούν με τα νέα όρια συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 25ετία και ανήλικο το 2011 που έκλεισε τα 52 το 2019, παίρνει πλήρη στα 61,10 και μειωμένη στα 58,5. Αν δεν έχει την 25ετία το 2011, μπορεί να αναγνωρίσει ως 4 έτη, για να κατοχυρώσει σύνταξη με ανήλικο πριν από τα 67.
  3. Οι μητέρες με ασφάλιση πριν από το 1993 στο ΤΣΠΕΑΘ που είχαν ανήλικο παιδί ως το 2012 και 15ετία παίρνουν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν το 50ό, το 52ο, το 53ο ή το 55ο έτος. Οσες συμπληρώνουν τις ηλικίες από τις 19/8/2015 ως και το 2021, έχουν νέα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη που είναι από το 55ο έτος ως τα 65,3, ενώ παίρνουν μειωμένη από 56,9 ως τα 62. Για παράδειγμα, με ηλικία 52 το 2019, παίρνουν πλήρη στα 61 έτη και 10 μήνες και μειωμένη στα 58 έτη και 5 μήνες.

Γονείς με 25ετία στο Δημόσιο

Οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι (άνδρες και γυναίκες) που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 ή το 2012 με ανήλικο τέκνο παίρνουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Για παράδειγμα, μητέρα ή πατέρας ανήλικου τέκνου με 25ετία το 2011 και ηλικία 52 το 2017 παίρνει πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας 58,5 ετών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μητέρα μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο τέκνου για να έχει 25ετία το 2010 και σε αυτή την περίπτωση θα βγει με το όριο ηλικίας για το 50ό έτος, δηλαδή με πλήρη σύνταξη πριν και από τα 62.

  1. Πλήρης σύνταξη μητέρων ΙΚΑ (έναρξη ασφάλισης μέχρι 1992)
Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267
Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201659,6
το 201760,9
το 201862
το 201963,3
το 202064,6
το 202165,9
το 202267
  1. Μειωμένη σύνταξη μητέρων
5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010, ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,10
από 1ης/1/202062

Σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (έναρξη ασφάλισης μέχρι 1992)

Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
201758,5
201860,2
201961,1
202063,7
202165,3
202267
Πλήρης με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
201759,6
201861
201962,6
202064
202165,6
202267
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8/201555
201758,5
201860,2
201961,1
202062
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 53 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
201759,6
201861
από 1ης/1/201962

Σύνταξη γονέων από το Δημόσιο (πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 1992)

Με 25ετία το 2011 και ανήλικο
Ηλικία 52 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,1
το 202063,7
το 202165,3
το 202267
Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο
Ηλικία 55 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267

Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ το 2021

Σύνταξη στα 61 έτη και 9 μήνες παίρνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ που συμπληρώνουν ως το τέλος του 2021 το 60ό έτος και έχουν 35ετία ως το 2012.

Αν λείπει η προϋπόθεση της 35ετίας ή τη συμπλήρωσαν μετά το 2013, θα βγουν στα 62 και θα χρειαστούν 40 έτη ασφάλισης.

Με λιγότερα από 40 έτη θα πάρουν σύνταξη στα 67, εκτός αν εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο για να αυξήσουν τα 35 έτη σε 40 και να κλειδώσουν τα 62 για σύνταξη.

Για την 35ετία αναγνωρίζονται ως 5 έτη προκειμένου να συμπληρωθεί ως το 2012 και για την 40ετία μπορούν να αναγνωριστούν ως και 7 πλασματικά έτη από στρατιωτική θητεία, σπουδές, ανεργία, κενά ασφάλισης.

Οι αναγνωρισμένοι με πληρωμή πλασματικοί χρόνοι μετρούν και στα συντάξιμα χρόνια που υπολογίζεται η σύνταξη. Ασφαλισμένος που έχει 35 πραγματικά έτη και 5 με εξαγορά θα πάρει σύνταξη με τον συντελεστή των 40 ετών.

Οι γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ μπορούν να αποχωρήσουν πριν από τα 62, αν έχουν 35ετία ως το 2012 και πιάνουν τις παλιές ηλικίες συνταξιοδότησης βγαίνουν στα 58 και τα 59 έτη ως το 2021. Για το 2021 το όριο συνταξιοδότησης με 35ετία ως το 2012 είναι 61,6. Αν όμως οι ηλικίες των 58 και 59 συμπληρωθούν μετά το 2022, τότε θα βγουν στα 62 με 40ετία ή στα 67 αν έχουν λιγότερα χρόνια.

Στα 62 με 40 έτη θα βγουν και αν έχουν τις ηλικίες των 58 ή 59 ως το 2021, αλλά συμπληρώνουν 35ετία μετά το 2013.

Στην περίπτωση όμως που ως το 2010 συμπλήρωσαν 25ετία σε ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείο Νομικών, και 21,6 έτη στο ΤΣΑΥ, βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού κλείσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για παράδειγμα, με ηλικία 60 το 2018, θα πάρουν σύνταξη στα 63,6, ενώ για το 2021 το όριο πάει στα 66,3.

Πριν από τα 67 και τα 62 κατοχυρώνουν πλήρη σύνταξη οι μητέρες του Ταμείου Νομικών που είχαν ανήλικο τέκνο ως το 2012 και 21,6-22,6 έτη ασφάλισης, αρκεί να συμπληρώνουν τα παλιά όρια ηλικίας των 50, 55 και 58 ως το 2021. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με ανήλικο το 2011 και ηλικία 55 το 2019, παίρνει πλήρη σύνταξη στα 62,6.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από ΟΑΕΕ για όλους τους ασφαλισμένους και ΕΤΑΑ για τους άνδρες

35 χρόνια ασφάλισης ως το 2012
Ηλικία 60Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201861
το 201961,3
το 202061,6
το 202161,9
το 202262

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη γυναικών ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ με 35ετία

35 χρόνια ασφάλισης ως το 2011
Ετος που συμπληρώνουν ηλικία 58Ηλικία συνταξιοδότησης
201860
201960,6
202061
202161,6
202262
Με 35 χρόνια ασφάλισης το 2012

Τα όρια ηλικίας για γυναίκες με 21,6-25 έτη στο ΕΤΑΑ

ΤΣΑΥ 21,6 έτη, ΤΣΜΕΔΕ-Νομικών 25 έτη, ως το 2010
Ηλικία 60Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201863,6
το 201964,5
το 202065,3
το 202166,2
το 202267, ή 62 με 40 έτη

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη μητέρων από Ταμείο Νομικών

Με 21,5 έτη ως το 2010 και ανήλικο
Ηλικία 50Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,10
το 202063,7
το 202165,3
το 202267 (ή 62 με 40 χρόνια)
Με 22 έτη το 2011 και ανήλικο
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267 (ή 62 με 40 έτη)

Οι συντάξεις και οι αυξήσεις για ασφαλισμένους ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ

Ασφαλιστέο εισόδημα (1)Με 35 έτη ασφάλισηςΜε 37 έτη ασφάλισηςΜε 40 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη(2)Παλιά(3)AύξησηΝέα σύνταξηΠαλιάAύξησηΝέα σύνταξηΠαλιάAύξηση
930731698337787304884978267
1.180824783418848236197488985
1.25085080744914849651.00991990
1.34588683947954884691.05796097
1.560966911551.045964801.1641.052112
1.8451.0721.008651.1661.070951.3071.174133
2.5001.3171.229881.4431.3141291.6341.454180

(1). Μέσος όρος μηναίου εισοδήματος βάσει του 20% των εισφορών από 2002 ως 2021.

(2). Με ποσοστά αναπλήρωσης Νόμου 4670/2020.

(3). Με ποσοστά αναπλήρωσης Νόμου 4387/2016.

Πηγή: eleftherostypos.gr