Συνταξιούχοι που εργάζονται: Μια σημαντική αλλαγή- «παγίδα»

Οι συνταξιούχοι που εργάζονται έχοντας την ιδιότητα αυτή πριν την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (13-5-2016) δεν υπέστησαν τις επιπτώσεις της μείωσης της σύνταξης, κατ’ αρχάς κατά 60% και από τον Μάρτιο του 2020 κατά 30%.

Γι’ αυτούς προβλέφθηκε ότι θα υποστούν τις μειώσεις που υπέστησαν και οι συνταξιούχοι που απέκτησαν ιδιότητα απασχολούμενου συνταξιούχου μετά τις 13-5-2016, κατ’ αρχάς από 1-3-2021, με τροποποίηση, δε, της σχετικής διάταξης από 1-3-2022.

Η κατηγορία αυτή, σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, εφόσον συνεχίζουν και μετά την 1-3-2022, θα υποστούν μείωση τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική τους σύνταξη. Αυτό βεβαίως το γνωρίζουν όσοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Ο δικηγόρος, ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης κ. Δημήτρης Μπούρλος, σημειώνει:

«Εκείνο που δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό είναι ότι οι συνταξιούχοι αυτοί καθώς και όλοι οι άλλοι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2021, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν την απασχόληση ή αυταπασχόλησή τους αυτή στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, μέχρι την ενεργοποίηση μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής που προβλέπεται να δημιουργηθεί, σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση.

Το ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι η υποχρέωση αυτή είναι ανεξάρτητα από το αν είχαν δηλώσει την απασχόλησή τους όταν την ξεκίνησαν. Η παράλειψη ή η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση αυτή συνεπάγεται βαρύτατες συνέπειες για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, αφού αν διαπιστωθεί η μη υποβολή της σχετικής δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος 12 μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων του «παραβάτη».

Μάλιστα, για τη μεν κύρια σύνταξη προβλέπεται αποπληρωμή με παρακράτηση του 1/4 της μηνιαίας σύνταξης, για τη δε επικουρική, με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες επικουρικές. Είναι βέβαιο ότι η υποχρέωση αυτή, που όπως είπαμε είναι ανεξάρτητη προηγούμενης δήλωσης-γνωστοποίησης της απασχόλησης, δεν είναι καθόλου γνωστή στους συνταξιούχους. Είναι επίσης δεδομένο ότι μέχρι σήμερα τέτοια μηχανογραφική εφαρμογή δεν γνωρίζουμε να υπάρχει.

Υπ’ αυτά τα δεδομένα και ακριβώς επειδή η 1-3-2022 είναι πλέον πολύ κοντά, θεωρώ ότι θα πρέπει να προβλεφθεί και να χορηγηθεί παράταση στην έναρξη εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών, προκειμένου και ο ΕΦΚΑ να προετοιμαστεί κατάλληλα και οι συνταξιούχοι να ενημερωθούν, ώστε να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει άμεσα να ρυθμιστεί»

Πηγή: aftodioikisi.gr