Τακτοποίηση αυθαιρέτων: Τα 12 μυστικά για να το δηλώσεις

Σημαντικές εκπτώσεις και πολλές δόσεις προβλέπει η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, ειδικά για όσους σπεύσουν να υποβάλουν δηλώσεις έως τις 8 Απριλίου.

1. Απευθυνθείτε σε έναν μηχανικό και μετά την αυτοψία που θα κάνει θα υπολογίσει το πρόστιμο που θα πρέπει να πληρώσετε. Θα πρέπει να τον ενημερώσετε σχετικά με την τιμή της ζώνης της περιοχής, καθώς και πότε έγινε η κάθε αυθαιρεσία, ώστε να κάνει σωστό υπολογισμό.

2.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Ε9, αν η αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη. Σε οποιοδήποτε άλλη περίπτωση κάποιο έγγραφο που αποδεικνύει το έννομο συμφέρον. Εφόσον έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, το στέλεχος της άδειας και τα σχέδια της. Αν το ακίνητο έχει ενταχθεί και σε παλαιότερες ρυθμίσεις αυθαιρέτων θα πρέπει να προσκομιστούν οι αιτήσεις.

3.Το Κτηματολόγιο ζητεί μόνο δήλωση ιδιοκτησίας και δεν ασχολείται με τον χαρακτήρα των κτιρίων. Η δήλωση είναι υποχρεωτική.

4.Όσοι κάνουν τη δήλωση μέχρι τις 8 Απριλίου θα τύχουν έκπτωσης 10% επί του προστίμου. Όσοι τα δηλώσουν από τις 9 Απριλίου έως τις 8 Οκτώβρη θα πληρώσουν πρόστιμα προσαυξημένα κατά 10%. Όσοι προβούν σε τακτοποίηση από τις 8 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου θα έχουν προσαύξηση στα πρόστιμα κατά 20%.

5.Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης σε 100 δόσεις αν γίνει η δήλωση τώρα. Προβλέπεται επιπλέον μείωση κατά 20% για την εφάπαξ εξόφληση του προστίμου.

6.Για να υπαχθεί κάποιος στον νόμο πρέπει να καταβάλει ένα παράβολο ανάλογο με την αυθαιρεσία. Ξεκινά από 250 ευρώ και φθάνει τα 10.000 ευρώ.

7.Η 28η Ιουλίου 2011 είναι η «κόκκινη» γραμμή μετά την οποία κανένα αυθαίρετο δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί. Όσα αυθαίρετα χτίστηκαν μετά θεωρούνται εκτός νόμου και κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.

8. Επιβάλλονται δύο πρόστιμα, πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης. Εξαρτάται από το μέγεθος του κτιρίου και την αξία της περιοχής.

9. Μόνο αν ο ιδιοκτήτης προχωρήσει σε αυτοκατεδάφιση, υπάρχει δυνατότητα διαγραφής των προστίμων.

10.Μετά τη λήξη του νόμου τον προσεχή Νοέμβριο όσες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις εντοπίζονται από τους ελεγκτές θα κατεδαφίζονται.

11. Μέχρι να γίνει η οριστική οριοθέτηση ενός ρέματος, ψηφίστηκε ρύθμιση: για μεγάλα ρέματα η απόσταση πρέπει να είναι 50 μέτρα δεξιά και 50 μέτρα αριστερά. Για μεσαία 25 μέτρα από κάθε πλευρά και για μικρά 10 μέτρα από κάθε πλευρά.

12.Το υπουργείο διαμορφώνει το νομοσχέδιο για τις οικιστικές πυκνώσεις με τακτοποίηση σε ορισμένες περιπτώσεις για 25 ή 40 χρόνια βάσει των διατάξεων που είχαν δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Πηγή: Έθνος