Τελευταία ευκαιρία: Ποιοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 62 έτη [video]

Στη σύνταξη και πριν το 62ο έτος της ηλικίας μπορούν να βγουν ορισμένοι ασφαλισμένοι ακόμη και φέτος.

Δηλαδή και τώρα που όλα τα συμβατικά όρια έχουν ανέλθει στο 62ο έτος και μάλιστα με 40 έτη ασφάλισης.

Για να εφαρμοστούν αυτές οι ευνοϊκές-μεταβατικές διατάξεις πρέπει να ισχύει μια εκ των ακολούθων δύο προϋποθέσεων:

α/ να είναι «παλαιοί» ασφαλισμένοι (προ του 1993),

β/ να έχουν θεμελιώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς τα έτη ασφάλισης την τριετία 2010-12.

Τα ενδιαφέρον με τις νέες ρυθμίσεις είναι ότι μπορούν οι ασφαλισμένοι να επιτύχουν αυτές τις προϋποθέσεις:

Είτε με την αναγνώριση πλασματικών αιτών, ακόμη και μέσα στο 2023, και να πάνε τα εν λόγω έτη να «κουμπώσουν» πίσω στο χρόνο έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ως προς τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης.

Κατ αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνεται ένα πιο ευνοϊκό καθεστώς αναφορικά με την ηλικία συνταξιοδότησης.

Είτε, στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ο απασχολούμενος να ζητήσει να εξεταστεί η αίτησή τους με τις παλαιές διατάξεις των μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καίτοι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας είναι ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ κ.α.

Πρώην ταμεία που δεν προέβλεπαν ευνοϊκές διατάξεις για μειωμένη σύνταξη, σύνταξη με ανήλικο, με 35ετία ή προ του 60ού έτους της ηλικίας…

Κατά συνέπεια, πριν το 62ο έτος και με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:

1. Οι μητέρες με ανήλικα που μπορούν να συμπληρώσουν 5.500 ένσημα ως το 2010 και έκλεισαν το 50ό έτος της ηλικίας τους το 201 (στο 61 και 10 μήνες).

2. Μητέρες με ανήλικο το 2011 και 5.500 ένσημα (έως 4 έτη, όχι όμως από τέκνα) που έκλεισαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως 2018.

3. Μητέρες με 5 πλασματικά έτη και 5.500 ένσημα (18,4 έτη) το 2012 με ανήλικο και 55 ετών το 2018. Με το 55ο έτος στο διάστημα αυτό βγαίνουν με πρόωρη σύνταξη σε ηλικίες από 56,5 ως 61 ετών.

4. Γυναίκες στα Βαρέα με 4.500 ένσημα (τουλάχιστον 3.600 ΒΑΕ και έως 900 μεικτά ή πλασματικά) το 2010 βγαίνουν στο 55ο έτος, με τις ίδιες προϋποθέσεις το 2011 στο 56ο έτος και με 3.600 ΒΑΕ και έως 900 μεικτά το 2012, στο 57ο έτος. Τα 900 ένσημα το 2011 και 2012 μπορούν να συμπληρωθούν με πλασματικά. Το 2010 έως 600 ένσημα από επιδοτούμενη ανεργία και ασθένεια. (Προϋπόθεση 1.000 ΒΑΕ ένσημα τα 17 προηγούμενα της αίτησης συνταξιοδότησης έτη).

5. Στο δημόσιο η μητέρα με ανήλικο το 2010 και με 25ετία (σ.σ. μαζί με τα πλασματικά από τα τέκνα) έχει θεμελιώσει το 50ό έτος. Εάν το 50ό το συμπληρώσει έως το 2018 θα συνταξιοδοτηθεί στο 60ο και 2 μήνες. Το ίδιο ισχύει για τις μητέρες στα Ειδικά Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.

6. Δημόσιοι υπάλληλοι-γονείς ανηλίκων το 2011 με 25ετία μαζί με τα πλασματικά συνταξιοδοτούνται 61ο εάν συμπληρώνουν το 52ο έτος έως το 2019. Τι ίδιο και οι μητέρες σε ΔΕΚΟ και τράπεζες.

7. Με 25ετία (γονείς στο δημόσιο και μητέρες στα Ειδικά Ταμεία) και ανήλικο το 2012 η συνταξιοδότηση επιτυγχάνεται το 61ο εάν ο ασφαλισμένος κλείσει το 55ο έτος έως το 2018.

8. Οι τρίτεκνες/οι στο δημόσιο με 20ετία το 2011, βγαίνουν στο 61ο εάν έκλεισαν το 52ο το 2019. (Με 21 έτη ασφάλισης κατά την έξοδο).

9. Με τις ίδεις προϋποθέσεις το 2012 οι τρίτεκνοι/ες συνταξιοδοτούνται στο 61ο εάν έκλεισαν το 55ο το 2018. (Με τουλάχιστον 23 έτη ασφάλισης κατά την έξοδο).

 

 

10. Με 25ετία το 2010-11 σε ΔΕΚΟ και δημόσιο ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται στο 60ό εάν συμπληρώσει 35ετία το 2018.

11. Με τις ίδιες προϋποθέσεις το 2012 και 35ετία το 2018, συνταξιοδοτείται 60 ετών και 6 μηνών.

12. Με 25ετία το 2010 οι γυναίκες στο δημόσιο βγαίνουν με μειωμένη στο 55ο.

13. Γυναίκες και Άνδρος με 25ετία το 2011 βγαίνουν με μειωμένοι 56ο.

14. Με 25ετία στο δημόσιο το 2012 η σύνταξη δίνεται στα 58ο.

(Και στις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις τα συγκεκριμένες ηλικίες πρέπει να έχουν συμπληρωθεί εντός του 2022).

πηγή: fimes.gr