Τεράστια ανάσα: Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ! Τρέξτε να προλάβετε

Οι αγρότισσες μητέρες με τρία ή περισσότερα παιδιά μπορούν να εξασφαλίσουν βοήθημα που φτάνει έως και τα 1.000 ευρώ.

Για να διεκδικήσει μια μητέρα την εν λόγω ενίσχυση που χορηγείται μέσω των προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να υποβάλει την σχετική αίτηση εντός των τρεχουσών προθεσμιών.

Η περίοδος για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών διαρκεί 14 ημέρες.

Από την Τετάρτη 5 Ιουνίου έχει τεθεί σε ισχύ η διαδικασία, με προθεσμία λήξης την Τρίτη 25 Ιουνίου.

Όλες οι ενδιαφερόμενες μητέρες για το πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά στα ΚΕΠ της χώρας ώστε να εξασφαλίσουν το βοήθημα.

Τεράστια ανάσα: Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ!
Πηγή φωτογραφίας shutterstock

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τα 1.000 ευρώ

Όσες αγρότισσες έχουν τρία παιδιά και πληρούν τις καθορισμένες προϋποθέσεις, θα λάβουν ενίσχυση ύψους 700 ευρώ. Εκείνες με περισσότερα από τρία παιδιά, δηλαδή οι πολύτεκνες αγρότισσες, θα λάβουν 100 ευρώ επιπλέον.

Αίτηση για το βοήθημα μπορούν να υποβάλουν οι τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες που είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Επιπλέον, απαιτείται η εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, οι οποίες είναι οι εξής:

  • Οι μητέρες πρέπει να έχουν οι μεν τρίτεκνες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα και άνεργα και να μην υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο (18ο ) έτος της ηλικίας τους, ή το δέκατο ένατο (19ο ) έτος εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, ή το εικοστό τέταρτο (24ο ) έτος εφόσον σπουδάζουν σε Ίδρυμα Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΕΚ), ή να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.
  • Ως ημέρα συμπλήρωσης του 18ου , 19ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

 

Τεράστια ανάσα: Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ!
Πηγή φωτογραφίας shutterstock

Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα των αιτήσεων

συνέχεια στο athensmagazine.gr