Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα: Πότε ανακοινώνεται;

Τετραήμερη εργασία: Ο υπουργός Εργασίας πέταξε τη «βόμβα», ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε και η τετραήμερη εργασία άρχισε να συζητιέται έντονα πλέον και στη χώρα μας. Τα υπερ, τα κατά και η τακτική των εργοδοτών. Όλες οι εξελίξεις στο xristika.gr.

Πολιτική αντιπαράθεση έφερε η είδηση πως το Βέλγιο είναι από τις πρώτες χώρες που εφαρμόζει την τετραήμερη εργασία. Ο υπουργός Εργασίας σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως και η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που έχει υιοθετήσει την 4ημερη εργασία με τον Νάσο Ηλιόπουλο λίγες ώρες αργότερα να απαντάει πως ο κ. Χατζηδάκης «πουλάει τρέλα».

Η αλήθεια είναι πως το εργασιακό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την άνοιξη άνοιξε διάπλατα και στην Ελλάδα την επιλογή της τετραήμερης εργασίας, παρόλα αυτά το θέμα είναι εάν μπορούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προς το παρόν να «βάλουν» φρένο στην καταστρατήγηση της νομοθεσίας.

Τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει

Σύμφωνα με ρύθμιση του νομοσχεδίου, στις επιχειρήσεις στις οποίες που εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο ο εργαζόμενος να απασχολείται δύο ώρες την ημέρα επιπλέον των 8 ωρών, δηλαδή θα μπορεί να εργάζεται έως 10 ώρες την ημέρα υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαράντα ωρών εργασία την εβδομάδα θα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου.

Αντί της μειώσεως των ωρών εργασίας, μπορεί να χορηγείται στον εργαζόμενο ρεπό ή συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και ρεπό ή και άδεια.

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, πως ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 10 ώρες ημερησίως για 5 μέρες μια εβδομάδα και 6 ώρες την ημέρα για 5 μέρες, κάποια άλλη εβδομάδα εντός 6μήνου. Έτσι θα έχει δουλέψει 50 ώρες την μια εβδομάδα και 30 την δεύτερη, ο μέσος όρος των οποίων είναι 40 ώρες.

Θα μπορούσε, επίσης, ο εργαζόμενος να επιλέξει να δουλεύει 10 ώρες επί 4ήμερο και την επόμενη να έχει ρεπό. Αυτό σημαίνει πως η εν λόγω ρύθμιση δίνει την ευελιξία στον εργαζόμενο, μετά από συμφωνία με τον εργοδότη βέβαια, να ρυθμίζει τον χρόνο εργασίας του όπως τον εξυπηρετεί.

Υπάρχει δηλαδή ατομική συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση ή δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με συλλογική σύμβαση.

Ο εργοδότης υποχρεώνεται να υποβάλει τη συμφωνία για διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι παρόλα αυτά προφανώς και η υποχρέωση αυτή δεν «σφραγίζει» όλα τα παραθυράκια της παρανομίας.

Παρόλα αυτά, από την έναρξη λειτουργίας του αναβαθμισμένου ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και μετά, το πρόγραμμα εργασίας που αποτυπώνει το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας μετά από αίτηση του εργαζόμενου, θα καταγράφεται και θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας.

Αυτό σημαίνει πως μόνο με την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας θα είναι εξασφαλισμένη 100% η μη καταστρατήγηση της νομοθεσίας περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει με τις υπερωρίες

Ο αριθμός των νόμιμων υπερωριών που μπορεί να πραγματοποιήσει ο εργαζόμενος σε ένα έτος έχει αυξηθεί στις 150 ώρες.

Στις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία).

Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης.

Εάν ο εργαζόμενος εργαστεί πάνω από 45 ώρες, οι επιπλέον αυτές ώρες θεωρούνται υπερωριακή απασχόληση.

Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας 6 εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν των 48 ωρών την εβδομάδα εργασίας.

Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακώς δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας, και έως 3 ώρες ημερησίως, και μέχρι τη συμπλήρωση 150 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος δεν έχει συμφωνήσει με τον εργοδότη να προχωρήσουν στην ρύθμιση για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας και δουλεύει με το σύστημα των υπερωριών.

Για παράδειγμα, εργάζεται τις 5 ημέρες της εβδομάδας για 10 ώρες ημερησίως.

Οι επιπλέον 10ωρες την εβδομάδα που έχει εργαστεί μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να πληρωθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας δηλαδή οι 5 ώρες ως υπερεργασία και οι 5 ώρες ως υπερωρίες.

Τετραήμερη εργασία: Ξεχάστε όσα ξέρατε για τις άδειες

Σε πορεία αυτοματοποίησης βρίσκεται η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών των δημοσίων υπαλλήλων, από την αίτηση του υπαλλήλου και τις διαδικασίες των υγειονομικών επιτροπών έως τη διαχείριση και τελική έγκριση/απόρριψη της χορήγησης αναρρωτικής άδειας από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Φορέων.

Όπως προκύπτει από τη σχετική πράξη που αναρτήθηκε την Πέμπτη στη Διαύγεια το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην συγκρότηση Ομάδας Εργασίας και Υποομάδων Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η οποία θα αναλάβει το έργο «Myanarrotikes: Ψηφιοποίηση και Αυτοματοποίηση των διαδικασιών χορήγησης αναρρωτικών αδειών στους δημόσιους υπαλλήλους».

Στόχος της εν λόγω Ομάδας Εργασίας είναι έως και τις 31/07/2022 να μεριμνήσει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων στο πλαίσιο της επέκτασης της παραγωγικής λειτουργίας σε όλη τη χώρα να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει τους διαχειριστές των εφαρμογών, να παρακολουθεί την ανάπτυξη του έργου, καταγράφοντας τα αναφυόμενα προβλήματα ή τις νέες ανάγκες καθώς και να δρομολογεί τις νέες υλοποιήσεις για τις επόμενες εκδόσεις των εφαρμογών σε συνεργασία με τους αναδόχους.

Την ίδια ώρα, θα πρέπει να παράξει στατιστικά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των αρμοδίων Γενικών Γραμματέων και Υπουργών αναφορικά με την ποσοτική μείωση σε όρους κόστους και χρόνου των διοικητικών βαρών από την υλοποίηση του έργου αλλά και να καταγράφει την διαχρονική πορεία των στατιστικών στοιχείων αυτών.

Τέλος θα πρέπει να αξιολογεί και να υλοποιεί προτάσεις για την περαιτέρω απλούστευση ή/και εξυγίανση των υπαρχόντων διαδικασιών καθώς και να μεριμνά για την υλοποίηση σχετικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Τετραήμερη εργασία: Τα οφέλη

Το έργο αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως η σημαντική μείωση του συνολικού χρόνου διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης αναρρωτικής άδειας, η εξάλειψη διακίνησης έγχαρτου υλικού στα στάδια της διαδικασίας και εν τέλει η αξιοσημείωτη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για το Δημόσιο.

Επιπλέον, το εν λόγω έργο θα συμβάλει στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως υπαγορεύεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, καθώς θα επιτρέπει την εξ αποστάσεως ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών.

Η υλοποίησή του προϋποθέτει την συνδρομή μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων φορέων.

Ενδεικτικά θα πρέπει να εμπλακούν:

οι γιατροί που είναι ενεργοί χρήστες της Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,

οι υπηρεσίες Διοικητικού Δημόσιων Φορέων που χρησιμοποιούν την απογραφή,

άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) μελών (ιατρών και γραμματέων κύριων και αναπληρωματικών) των υγειονομικών επιτροπών που θα χρησιμοποιούν το νέο υποσύστημα αναρρωτικών αδειών της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,

η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,

το Υπουργείο Υγείας,

οι Υγειονομικές Περιφέρειες (διευθύνσεις πληροφορικής και ανθρωπίνου δυναμικού),

οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (προϊστάμενοι τμημάτων κοινωνικών υποθέσεων, υγείας & πρόνοιας)

η ΗΔΙΚΑ,

η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του ΥΨηΔ και τέλος

η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Δημόσιας Διοίκησης του ΥΨηΔ.

Τετραήμερη εργασία: Τα στάδια της ψηφιοποίησης

Όπως αναφέρεται στη σχετική πράξη, θα αυτοματοποιηθούν όλα τα στάδια χορήγησης αναρρωτικών αδειών των δημοσίων υπαλλήλων, από την αίτηση του υπαλλήλου και τις διαδικασίες των υγειονομικών επιτροπών έως τη διαχείριση και τελική έγκριση/απόρριψη της χορήγησης αναρρωτικής άδειας από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Φορέων.

Για την επιτευχθεί ωστόσο το παραπάνω θα υλοποιηθεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μεγάλος αριθμός διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφής) και της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, οι οποίες θα πρέπει να υπηρετούν μία από τις βασικότερες αρχές της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, την αρχή «μόνον άπαξ».

Όταν ολοκληρωθούν τα παραπάνω θα εκδοθεί σχετική ΚΥΑ, η οποία και θα θέσει το έργο σε πιλοτική εφαρμογή και μετά το δοκιμαστικό στάδιο το myanarrotikes θα επεκταθεί σε όλο τον Δημόσιο τομέα.

Πηγή: xristika.gr