Δείτε την κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών & Εργασίας εδώ