Τσεκάρουν ΙΒΑΝ & ΑΤΜ: Χιλιάδες δικαιούχοι θα πάρουν μέχρι 487 ευρώ

Στα ΑΤΜ θα σπεύσουν, την Παρασκευή 26 Απριλίου, οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι για να λάβουν το Αδειοδωρόσημο Πάσχα για το έτος 2024.

Ειδικότερα, θα καταβληθεί το ποσό των 37.418.964,36 ευρώ σε 76.829 εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά, μέσω τραπεζών, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων.

Βήμα – βήμα η διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού μπορούν να τα δηλώσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (επιλογή-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Μισθωτοί ->Ατομικά Στοιχεία), ακολουθώντας τα σχετικά βήματα.

Αφότου συνδεθούν στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στο Gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο, επιλέγοντας την κατηγορίας Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και έπειτα εκείνη των Μισθωτών και των Ατομικών Στοιχείων.

Η διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης.

πηγή: proson.gr