Υπολογίστε το τελικό “ελάχιστο εισόδημα” των επαγγελματιών με 7 κλικ-Όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν το τελικό ύψος του φόρου

Κατατέθηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ο τελικός τρόπος υπολογισμού του “ελάχιστου εισοδήματος” για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.

Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον μαθηματικό τύπο σε σχέση με το κείμενο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η βασικότερη αλλαγή έχει να κάνει με το κριτήριο του τζίρου. Στο εξής, επίπτωση θα υπάρχει μόνο αν τα έσοδα του επαγγελματία υπερβαίνουν τα έσοδα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Η προσαύξηση δε του ελάχιστου εισοδήματος, θα είναι ίση με το 5% της διαφοράς. Αν λοιπόν κάποιος εμφανίζει έσοδα 35.000 ευρώ και ο κλάδος είναι στα 25.000 ευρώ, η προσαύξηση θα είναι το 5% της διαφοράς των 10.000 ευρώ δηλαδή 500 ευρώ. Σημαντικές και οι προσθήκες ειδικών περιπτώσεων στις οποίες θα καταγράφεται μείωση του τελικού ελάχιστου εισοδήματος κατά 50%: πολύτεκνοι, γονείς με παιδιά με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ. Όλες οι περιπτώσεις αντικειμενικών δυσκολιών που ουσιαστικά εμποδίζουν έναν επαγγελματία από το να αφιερωθεί στη δουλειά του -με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίκτυπος στα έσοδα και στα κέρδη- λαμβάνονται υπόψη και περιορίζουν το φορολογητέο αποτέλεσμα.

Για να υπολογίσει κάποιος το εισόδημα που αντιστοιχεί στο δικό του επάγγελμα, χρειάζεται να λάβει υπόψη του επτά διαφορετικές παραμέτρους. Έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο οικονομικής ενημέρωσης το οποίο έχει ως εξής:

πηγή: fpress.gr