Υπουργείο Ανάπτυξης: 14.000.000 ευρώ για την ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λόγω κορωνοιού (απόφαση)

Σημερινή απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης

Δείτε την εδώ