Διαβάστε αναλυτικά στην σημερινή απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εδώ