Οι λεπτομέρειες στην προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομικών εδώ