Αγαπητό μαγκαζίνο

Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Τσιλιμιδος απαντώντας σε επερώτηση του δημοτικού συμβούλου Αλέξανδρου Παντελειου, τέσσερις είναι οι προτάσεις που κατατέθηκαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου για το νέο δηλωτικό σήμα.

Μια από την κ. Αραβου, μια από τον κ. Μαρουδα, μια από την κ. Μαγουλα και μια από τον κ. Γαρμπή

Μένει να γίνει η αξιολόγηση και η τελική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο

Ο παρατηρητής του δημοτικού συμβουλίου