Δεύτερη θητεία στην Πέριφέρεια, θέλει ο Π. Δρακουλόγκωνας

Με την βούληση της κοινωνίας επιθυμεί μία δεύτερη θητεία στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Δρακουλόγκωνας που μίλησε στην K-FREE PRESS. Ο Αντιπεριφερειάρχης εκτιμά ότι γίνεται αυτοκριτική αλλά δεν έχουμε επιδείξει ανικανότητα ώστε να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε μία δεύτερη θητεία