Σε λίγες ώρες όλοι οι Δήμαρχοι της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης καλούνται στην γενική συνέλευση της Διαδημοτικής για να εκλέξουν το νέο ΔΣ.
Εμείς οι εργαζόμενοι ζητάμε να εκλέξουν ένα ΔΣ το οποίο θα ενδιαφέρεται για τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων και της επιχείρησης.
Να  δαπανά τα κέρδη της επιχείρησης για την ασφάλεια των εργαζομένων και την συντήρηση της περιουσίας της επιχείρησης.
 Ζητάμε να εκλέξουν ένα ΔΣ όπου όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι ίσοι μεταξύ τους και θα δουλεύουν..
Δήμαρχοι της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης είμαστε μαζί σας αρκεί να είστε και εσείς.
Πάρτε απόφαση σήμερα:
-Μείωση μισθών των αιρετών
-Αφαίρεση των περιττών ειδικών συμβούλων
-Αφαίρεση της περιττής μηνιαίας αντιμισθίας δικηγόρου,
Έτσι ώστε τα κέρδη από όλη αυτή την εξοικονόμηση να γίνουν όφελος για τους εργαζόμενους και την επιχείρηση.
‘’Οι βρεγμένοι εργαζόμενοι της Διαδημοτικής’’