Γ. Κατσιβέλης: Ουσιαστικός & “χαμηλών τόνων” δίνει μάχη για τον Παρίση στην Παλική

Ο Αντιδήμαρχος Παλικής Γιώργος Κατσιβέλης είναι σίγουρα ένα από τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής που παίρνουν θετικό πρόσημο.

Ουσιαστικός και με χαμηλό προφίλ, από όταν ανέλαβε Αντιδήμαρχος φέρνει αποτελέσματα και έχει καταφέρει να “μαζέψει” κάπως μία τελείως αρνητική κατάσταση για τον Παρίση στην Παλική.

Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται και οι φίλοι αλλά και οι αντίπαλοι