Δεσμεύονται για δομημένο κτίριο πάρκινγκ χωρίς οικοδομική άδεια!

Από το fb της Δημοτικής Συμπολιτείας