Κατάντησαν τον ιστορικό Θαλασσόμυλο ερείπιο !
Μόνο ντροπή!

Από το fb της Δημοτικής Συμπολιτείας