106.000 Κάλπες θα στηθούν σε όλη τη χώρα : Εκδόθηκε η Απόφαση ανάθεσης ύψους 12.223.920,00 ευρώ

Δημοσιεύθηκε την 1η Μαρτίου 2019 η Απόφαση του Αλέξη Χαρίτση για την ανάθεση σε πέντε Εταιρείες της προμήθειας 106.000 καλπών, με δυνατότητα προσαύξησης της ποσότητας κατά 40%.
Οι κάλπες προορίζονται για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2019.
Για κάθε κάλπη θα πληρώσουμε 115,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με τη δαπάνη για τις 106.000 να ανέρχεται σε 12.223.920,00 ευρώ.
Η τελική παράδοση θα γίνει από 1 έως 20 Απριλίου τμηματικά.
Σε κάθε Εταιρεία ανατέθηκε η προμήθεια διαφορετικής ποσότητας και συγκεκριμένα: 38.500 κάλπες στην 1η, ομοίως 38.500 στη 2η,, 15.000 στην 3η , 7.000 στην 4η και 7.000 στην 5η .

Όπως είχατε διαβάσει στον AIRETO , η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είχε εκδοθεί στις 21 Ιανουαρίου, ορίζοντας ως προθεσμία υποβολής προσφορών την 23η Ιανουαρίου. Ως κριτήριο κατακύρωσης όριζε τη χαμηλότερη τιμή.

Όπως προκύπτει από τη χθεσινή Απόφαση, στις 23 Ιανουαρίου υπέβαλαν προσφορές 6 Εταιρείες. Η μία απορρίφθηκε, δεδομένου ότι η προσφορά της δεν συμφωνούσε με τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης. Οι 5 Εταιρείες υπέβαλαν έγγραφα με αιτηθείσες νεότερες προσφορές στις 13 και 14 Φεβρουαρίου. Η προσφορά και των 5 Εταιρειών, στα εν λόγω έγγραφα, ήταν 93 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (δηλαδή 115,32 με ΦΠΑ) για μία κάλπη, ενώ η ποσότητα προσφοράς διέφερε στα έγγραφα των Εταιρειών, όπως τελικώς ανατέθηκε στην Απόφαση Χαρίτση (38.500, 38.500, 15.000, 7.000 και 7.000 κάλπες αντιστοίχως).

Η κάλπη ψηφοφορίας, λοιπόν, που θα βρούμε μπροστά μας στις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις θα είναι από διαφανές άθραυστο υλικό πάχους τουλάχιστον 3 mm, ενώ το κάλυμμα θα έχει σχισμή στο μέσο, μήκους 20 εκατοστών και πλάτους 1 εκατοστού. Θα ασφαλίζει με μπάρα ασφαλείας και με δύο διαφορετικά λουκέτα για την εξασφάλιση του απαραβίαστου αυτής.

Η αριθμ.15193/1.3.2019 Υπουργική Απόφαση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Αναδημοσίευση από www.airetos.gr