Θηνιά: Μελέτες σε 3 δρόμους (pics)

Ανάρτηση του Προέδρου της Θηνιάς Παναγή Κωνσταντάτου

σήμερα άρχισαν τα μετρήματα .. μελέτες …σε 3 δρόμους ..

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4017210631685594&id=834794503260572&__xts__%5B0%5D=68.ARClMLDvg-S6e63sSZorpXjLXYPuh3uF2eJ79XY8t0OxAKOAAlW-dSDHrh50htSDhiih9_4568VrtiJ6Ivyge6jYsXE90_8LX5vGrHeeeaCZIyVc5cd8G1M1ahUQzf5fk0Ak2XstYuuhZIjuPNKe6pm8aHyh96ZzHHwcqQ86LS33lQHbRq2y9YuU_JFwVwI5lfPGzokSPkbVgm90kgq8cGxYJdLj0-a_Mg3wWo_jyynx0Tu7ndR4HW4wbhQYnGJa7zvXPoLQIugbjYVpuzFQUUnNUl4Z4vDoz3i3LBrI43avCQyWSGgzV1zpmWOaOftPuZzi0pWYxKeuTr5caUJLqrcAnA&__tn__=-R