Αθήνα 7.01.2021
Σε συνέχεια των συμφωνιών που έγιναν με τον Δήμο Σάμης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση
αυτοψίας και αξιολόγησης για την πορεία των τεχνικών εργασιών την Τρίτη 5 Ιανουαρίου στο
αιολικό πάρκο στη θέση Ξερακιάς, μετά από πρόσκληση της RESINVEST και του αντιπροσώπου
της κ. Καραγκουλέ. Οι συμμετέχοντες ήταν ο κ. Καραγκουλές, στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας
της Π.Ε. Κεφαλονιάς, ο κ. Γ. Μονιάς Δήμαρχος Σάμης, ο κ. Ι. Κουγιανός, πολιτικός μηχανικός και
μελετητής που έχει εξουσιοδοτήσει ο Δήμος Σάμης και ο Ε. Ανδρεάτος, ο τεχνικός σύμβουλος της
RESINVEST, γεωλόγος, πρώην προϊστάμενος υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
Στόχος της συνάντησης ήταν κατ’ αρχάς να αξιολογήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες και ο Δήμος την
πορεία των εργασιών μέχρι στιγμής, να γίνουν συμπληρωματικές προτάσεις για την κατασκευή
των υδραυλικών έργων και να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές για το πώς θα προχωρήσουν και
θα υλοποιηθούν τα αντισταθμιστικά έργα στην περιοχή. Στο πλαίσιο της ακόμα πιο άρτιας
κατασκευής ο Δήμος Σάμης ανέλαβε σε συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο του κ. Κουγιανό να
συντάξει μία συμπληρωματική πρόταση για τα υδραυλικά έργα, διασφαλίζοντας πως το έργο
δεν θα έχει καμία αρνητική συνέπεια στο οικοσύστημα. Συμπερασματικά, οι παρευρισκόμενοι
αναγνώρισαν την κατασκευαστική αρτιότητα του συγκεκριμένου αιολικού πάρκου και
παρατήρησαν ότι συγκριτικά με άλλα τεχνικά έργα, η κατασκευή έχει αναπτυχθεί με
υποδειγματικό τρόπο.
Γραφείο Τύπου