Αλλάζουν όλα στα ΑΕΙ: Σαρωτικές ρυθμίσεις για φοιτητές, καθηγητές, πρυτανικές αρχές – Μπαίνουν managers – Tέρμα οι φοιτητικές παρατάξεις – Εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο σε όλα τα ΑΕΙ

Το νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια παρουσίασε σήμερα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο οποίος φέρνει σαρωτικές αλλαγές στη λειτουργία των ιδρυμάτων. Το σχέδιο νόμου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή.

Στο μεταξύ οι πρυτάνεις προανήγγειλαν έκτακτη Σύνοδο προκειμένου να εξετάσουν τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου στα ΑΕΙ ενώ η υπουργός δήλωσε σήμερα ότι οι πρυτάνεις έχουν συμβάλει καθοριστικά σχετικά με το νέο νόμο πλαίσιο. Αναφερόμενη στον νέο νόμο η υπουργός υπογράμμισε ότι οι διατάξεις, που έρχονται κωδικοποιούν την υφιστάμενη νομοθεσία, βελτιώνουν  ασαφείς ρυθμίσεις και δίνουν  νέες δυνατότητες στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σαρωτικές είναι οι αλλαγές όσον αφορά στους φοιτητές καθώς τους δίνονται πολλές νέες επιλογές για τις σπουδές τους όπως τα διπλά πτυχία, η παρακολούθηση μαθημάτων και σε άλλα τμήματα τα βιομηχανικά διδακτορικά. Σημαντική είναι και η ρύθμιση που προβλέπει την κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων και τις  εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο

Διοίκηση ΑΕΙ

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και όσο αφορά στη διοίκηση των ΑΕΙ καθώς περιορίζονται σημαντικά οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου αλλά και  των πρυτανικών αρχών καθώς και ο τρόπος εκλογής τους αφού πάνω απ΄όλους στα ΑΕΙ θα είναι  το Συμβούλιο Διοίκησης και ο manager (εκτελεστικός διευθυντής). Με απλά λόγια αλλάζει όλο το μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ, αφού θα υπάρχει ένα  Συμβούλιο Διοίκησης το οποίο θα αποτελείται  από 6 εσωτερικά μέλη που θα εκλέγονται από καθηγητές.  Τα 6 μέλη θα επιλέγουν ακόμη 5 εξωτερικά μέλη από την Ελλάδα ή εξωτερικό. Τα 11 αυτά μέλη θα εκλέγουν τον πρύτανη. Ο πρύτανης θα είναι μέλος του Συμβουλίου όχι όμως και οι αντιπρυτάνεις. Όπως είπε η υπουργός οι πρυτάνεις είχαν πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς όμως να έχουν εσωτερικό έλεγχο και γι΄αυτό θα υπάρχουν συστήματα λογοδοσίας και διαφάνειας στο πρόσωπο του πρύτανη καθώς διέθετε μέχρι τώρα το υπερσυγκεντρωτισμό. Αλλάζουν επίσης οι διαδικασίες εκλογής μελών ΔΕΠ και θεσμοθετείται ευέλικτο πλαίσιο για διαχείριση περιουσίας των ΑΕΙ.  Τέλος υπάρχουν νέες ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΔΟΑΤΑΠ. Οι φοιτητές με πτυχία από ΑΕΙ του εξωτερικού δεν θα καταθέτουν ατομική αίτηση αναγνώρισης στο ΔΟΑΤΑΠ αν το πανεπιστήμιο τους είναι αναγνωρισμένο στο σχετικό μητρώο. Η διαδικασία για ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων του εξωτερικού θα γίνεται πλέον με γρήγορες διαδικασίες.

Βασικές διατάξεις στο νέο νομοσχέδιο

 • Τα πανεπιστήμια θα μπορούν να ιδρύουν παραρτήματα στο εξωτερικό .
 • Δημιουργούνται κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών.
 • θέσπιση συστήματος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε πρόγραμμα σπουδών άλλου Πανεπιστημίου – ακόμη και μη ομοειδούς γνωστικού αντικειμένου. Δυνατότητα οργάνωσης βιομηχανικών διδακτορικών.
 • Πλήρης αναδιάρθρωση του συστήματος εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ που εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα.
 • Θεσμοθέτηση πλαισίου ίδρυσης start-ups φοιτητών/διδακτόρων/μεταδιδακτόρων και παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε πολίτες και φορείς.
 • Σύγχρονο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Πανεπιστημίων σύμφωνα με τα πρότυπα ανωνύμων εταιριών συμφερόντων του Δημοσίου τομέα.
 • Ενίσχυση του ρόλου των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Πανεπιστημίων και ίδρυση θερινών/χειμερινών προγραμμάτων σπουδών.
 • Τα ΑΕΙ θα ιδρύουν νέα προγράμματα σπουδών χωρίς να χρειάζονται έγκριση από υπουργείο Παιδείας .
 • Τα μεταπτυχιακά θα μπορούν να γίνονται εξ άποστάσεως όχι όμως και τα προπτυχιακά.
 •  Ενισχύεται η πρακτική άσκηση και ασφάλιση των φοιτητών.
 • Ένα τμήμα θα μπορεί να ιδρύσει περισσότερα από ένα προπτυχιακό πρόγραμμα.
 • Τα ίδια τα ΑΕΙ θα αποφασίζουν εάν θέλουν να κάνουν παράταση εξαμήνου.
 • Ευελιξία στην ίδρυση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και του ύψους διδάκτρων. Προβλέπονται απαλλαγές από τέλη φοίτησης. Θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Πρώτα όμως θα ισχύει το κριτήριο Αριστείας 

Πηγή: ethnos.gr